Изабери језик:
Тема броја

ТРАДИЦИЈА И ИСКУШЕЊА САВРЕМЕНЕ СРБИЈЕ

ВРЕДНОВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Сажетак

Очување сопствене културне традиције један je oд најважнијих националних интереса. У том процесу битан чинилац je њено вредновање засновано на одговарајућем обрасцу који би спречавао екстреме у односу према културном наслеђу, односно његовом радикалном оспоравању или глорификовању. Будући да и традицију карактерише промена, аутор указује на одговарајуће односе према различитим садржајима културне прошлости. За разлику oд одређених преживелих и музејски архивираних вредности битних за разумевање сопствене културне прошлости, неки oд ових садржаја, попут одећа, јела и пића и елемената народне архитектуре, могу ce актуализовати, оживљавати или неговати као дeo материјалне и духовне културе, уметничког стваралаштва и фолклорног наслеђа. Такав однос према културном наслеђу указује на живу традицију која постоји и у оним трансформисаним и преображеним традиционалним вредностима везаним за наш свакодневни живот. У равни језика, понашања, обичаја, социјалних форми, традиција живи и у нашој савременој култури, па је зато од пресудног значаја њено препознавање, именовање и вредновање.

кључне речи:

Референце

  1. Б. Јовановић, “Традиција у светлу промена”, Национални интерес, бр. 3, Београд, 2009.
  2. Б. Јовановић, „Србија и западни Балкан“, Национални интерес, бр. 1. Београд, 2011.
  3. Б. Јовановић, Речник јавашлука, Прометеј, Нови Сад, 2009.
  4. Б. Јовановић, „Симулирање љубави“, Вечерње новости, фебруар, Београд, 2011.
  5. G. Jung, Simboli preobražaja, KD Atos, Beograd, 2005.
  6. Д. Кликовац, Српски језик и језичка култура за разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
периодика Национални интерес 2/2011 УДК 316.72 87-99
ç