Изабери језик:
Тема броја

ПОГЛЕД СА ЛЕВИЦЕ – ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ: ИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ХОРИЗОНТ САГЛЕДАВАЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ

ВРЕДНОСНИ СИСТЕМ САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ: ПОГЛЕД НА ЕУ

Сажетак

У раду се елаборира вредносни систем савремене левице, са значајним освртом на десницу, као на  њен антипод. Аутор је посебан акценат ставио на поједине земље ЕУ познате по левичарској традицији, попут Шпаније, Италије и Грчке. Упоредном методом су анализиране специфичности савремених левичарских покрета, група и организација у различитим државама, како би се установиле њихове сличности и разлике. У погледу аксиолошког система левица је остала константна, подржавајући једнакост, социјалну правду и бригу о угроженима. Промене циљних група, метода деловања и специфичан начин интернационалног повезивања су само неке од новина које су својствене савременој левици. Глобализација, миграције и јачање екстремне деснице су предиспонирајући фактори који у великој мери генеришу модерну левичарску идеологију и њен вредносни систем.

кључне речи:

Референце

  • Ђорић Марија, Екстремна левица: идеолошки аспекти левичарског екстремизма, Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  • Маркс Карл, Најамни рад и капитал, Ослобођење, Београд, 1947.
  • Мор Томас, Утопија, Индустрија књига, Београд, 2017.
  • Норберто Бобио,  Десница и левица, Народна књига, Београд, 1997.
  • Пауновић Милан, Права животиња: савремени међународни стандарди, Правни факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2004.
  • Платон, Држава, Дерета, Београд, 2005.
  • Траиловић Драган, “Популизам као фактор слабљења демократских капацитета политичких институција Србије”, Политичка ревија, бр. 2, 2012.
  • Фојербах Лудвиг, Предавања о суштини религије: са додацима и примедбама, БИГЗ, Београд, 1974.
  • Хејвуд Ендру, Политика, Клио, Београд, 2004.
  • Beyme Klaus Fon, Transformacija političkih stranaka, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2002.
  • Blattberg Charles, Patriotic Elaborations: Essays in Practical Philosophy, Mc Gill Quenss University Press, Montreal and Kingston, 2009.
  • Dјoric Marija, “Animal Rights Extremism in the US and UK”, Humanities and Social Sciences Review, br. 3, 2014.
  • Mc Lellan David,  Ideology, Open University Press, Buckingham, 1996.
  • Tom van Ham, Manon Hardeman, Juno van Esseveldt, Anouk Lenders en Anton van Wijk, A View on Left Wing extremism: An exploratory study into leftwing extremist groups in the Netherlands, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), 2018.
  • Weltig Matthew, Pol Pot’s Cambodia, Lerner Publishing Group, Minneapolis, 2012.
  • https://inequality.org/facts/global-inequality/
  • https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
  • https://talas.rs/2019/04/10/nestajanje-evropske-levice/
  • https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/08/21/which-ideology-has-inspired-the-most-murders-in-terrorist-attacks-on-u-s-soil/#5f5cd9131e74
периодика Национални интерес 2/2019 2/2019 УДК 329.14(4-672EU):172 165-183
ç