Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ВОЈВОДИНА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Сажетак

У овоm чланку о аутономији Војводине пратићемо „битку за Војводину“ ишчитавањем и анализом текстова објављених у листу „Политика“ и неким другим изворима у последње две године. Дакле, у периоду пре, за време и након доношења Статута АП Војводине и Закона о утврђивању надлежности АП Војводине. Такође, у раду је презентована тзв. Салцбуршка изјава Војвођанског покрета из 1948, као и Magna carta genitum et regionum (Велика повеља народа и регија) ФУЕБ-програм Федералистичког савеза европских народних група из 1992, и њихова необична сличност са Статутом Војводине. Обрађено је и питање регионализације Србије које се допуњује са војвођанским статутом.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан, „Амбасадор Војводине у ЕУ“, Политика, Београд, 25. септембар 2008.
  2. Антонић Слободан, „Битка за Војводину“, Печат, бр. 89, Београд, 13. новембар 2009.
  3. Екмечић Милорад, „Региони-европски кошмар“, Новости, Београд, 25. октобар 2009.
  4. Чавошки Коста, „Новосадски зид“, Печат, бр. 89, Београд, 13. новембар 2009.
  5. Чанак Ненад, „ЛСВ тражи нови устав Србије“, Политика, Београд, 15. децембар 2008.
  6. Марковић Ратко, „Статут излази из уставног концепта“, Политика, Београд, септембар 2008.
  7. Милошевић Зоран, „Нацрт статута Војводине – основа за денацификацију Срба у покрајини“, Зборник радова Србија политички и институционални изазови, ИПС, Београд, 2008.
  8. Мрдић Угљеша, „Сепаратистичка епидемија“, Печат, бр. 98, Бео­град, 22. јануар 2009.
  9. Пајтић Бојан, „Неће успети да нас посвађају“, Политика, Београд, 19. октобар 2008.
  10. „Захтев за мађарску регију у Војводини?“, Политика, 3. септембар 2008.
  11. „Једнима недовољно, другима превише“, Политика, 20. септембар 2008.
  12. „Усвојен Статут АП Војводине“, Политика, 15. октобар 2008.
  13. „Статут Војводине пречи од буџета Србије“, Политика, 21. новембар 2008.
  14. „Грађанској Војводини Статут недовољан“, Политика, 9 . фебруар 2009.
  15. Суботић Момчило, „Аутономија Војводине историјски и савремени контекст – други део“, Политичка ревија, 03/2009, ИПС, Београд, 2009.
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 342.5(497.13)“2008/2009“ 289-310
ç