Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ВОЈВОДИНА КАО ПОЛИТИЧКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ

Сажетак

Позивајући се на царске привилегије којима су награђени за ратне заслуге учињене династији Хабзбурговаца и тумачећи их као државноправни уговор и демократско и легитимно право српског народа, световни и црквени представници српског народа су дефинисали националну политику пречанских Срба која је у основи заснована на програму територијално-политичке аутономије. Војводина као национални императив је имала засебно место у писаним програмима српских странака, политичкој јавности и деловању српских установа и институција све до 1918. године иако је њено успостављање било изван оквира политичке остварљивости већ од постизања дуалистичког преуређења Монархије.

кључне речи:

Референце

  1. Адамовић, Ј., Привилегије српског народа у Угарској и рад Благовештенског сабора 1861, Загреб 1902, 46-64.
  2. Васин, Г., Српски Црквено народни сабори у Хабзбуршкој монархији 1861-1888, докторска дисертација у рукопису. Нови Сад 2012, 174.
  3. Гавриловић, С., О борби Срба у Хабзбуршкој монархији за политичко-територијалну аутономију, Зборник Матице српске за историју 43, Нови Сад 1991, 7-23.
  4. Крестић, В., Историјске основе војвођанске аутономије, Из историје српско хрватских односа, Београд 1994, 88-113.
  5. Микавица, Д., Српска Војводина у Хабсбуршкој монархији 1690-1920, Нови Сад 2005.
  6. Микавица, Д., Политичка идеологија Светозара Милетића, Нови Сад 2006.
  7. Микавица, Д., Михаило Полит Десанчић, вођа српских либерала у Аустроугарској, Нови Сад 2007, 137.
  8. Микавица, Д., Гавриловић, В., Васин, Г., Знаменита документа за историју српског народа 1538-1918, Нови Сад 2008.
  9. Микавица, Д., Лаза Костић политичка биографија, Нови Сад 2011, 165.
  10. Микавица, Д., Српско питање на Угарском сабору 1690-1918, Нови Сад 2011.
  11. Попов, Ч, Аутономија Војводине – српско питање, Нови Сад 1989.
  12. Савковић, Ј., Борба Срба војвођана за територијалну и политичку самосталност, Зборник Матице српске за друштвене науке 3, Нови Сад 1952, 21-22
  13. Симеоновић Чокић, С., Српске привилегоје, Војводина 2, Нови Сад 1939, 48-68.
периодика Српска политичка мисао 3/2013 УДК 94+323.1(=163.41)(497.113)(436-89)“1690/1918“ 219-229
ç