Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ВОЈСКА И ДРЖАВА ПРОБЛЕМАТИКА ЦИВИЛНО-ВОЈНИХ ОДНОСА

Сажетак

Радом указујемо на војну функцију државе и на суштину цивилно-војних односа. Најважнија компонента државе везана је за монопол на физичку силу којим она располаже. Сила је у војсци, те је однос војске и политике кључни за разумевање државног живота. Указујемо на везу друштвених структура и војне организације. Облик и физиономија ратова одлучујуће утичу на облик државе и особине државног поретка, управне и административне организације, као и на ранг и положај одређених друштвених снага и значај друштвених делатности. Војна организација је у најтешњој вези с културним стањем једног народа, а војничке врлине са стањем морала. Тип политичког поретка и тип војног поретка налазе се у корелацији. Промена у једном поретку чини неминовном и престројавања у другом. Указујемо на кључне чиниоце који су утицали на обликовање савремених војски и модерног ратовања, као што су индустријска револуција и Француска грађанска револуција. На крају, указујемо на основне постулате војне етике и цивилно-војних односа.

кључне речи:

Референце

  1. Арон Ремон, Мир и рат међу нацијама, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад: Сремски Карловци, 2001.
  2. Арчер Кристон И. и др, Светска историја ратовања, Alexandria Press, Београд 2006.
  3. Векио Ђорђо Дел, Право, правда и држава, Геца Кон, Београд, 1940.
  4. Гаве Андре, Вештина командовања, Војно издавачки и новински центар, Београд, 1993.
  5. Голц Колмар Фрајхер Фон дер, Наоружани народ, Издање задужбине Илије М. Коларца, Београд, 1904.
  6. Кенеди Пол, Успон и пад великих сила, ЦИД – Службени лист СРЈ, Подгорица: Београд, 2003.
  7. Клаузевиц Карл фон, О рату, Војно дело, Београд, 1951.
  8. Кожев Александар, Како читати Хегела, Веселин Маслеша, Сарајево, 1990.
  9. Кревелд Мартин ван, Успон и пропадање државе, Албатрос плус: Факултет безбедности Универзитета, Београд, 2012.
  10. Макиндер Халфорд Џ., Демократски идеали и стварност: студија политике обнове, Metaphysica, Београд, 2009.
  11. Офе Клаус, Модерност и држава, „Филип Вишњић“, Београд, 1999.
  12. Поповић Васиљ, Историја новога века: 1492–1815, Српска књижевна задруга, Београд, 2016.
  13. Русо Жан Жак, Друштвени уговор, Филип Вишњић, Београд, 1993.
  14. Тојнби Арнолд, Проучавање историје, Службени лист СРЈ – ЦИД, Београд: Подгорица, 2002.
  15. Турчин Питер, Рат и Мир и Рат, Порта Либрис, Београд, 2006.
  16. Хантингтон Самјуел, Војник и држава, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Дипломатска академија, Београд, 2004.
  17. Шмит Карл, Политичка теологија норма и одлука, Карл Шмит и његови критичари, Филип Вишњић, Београд, 2001.
  18. Шпенглер Освалд , Пропаст Запада IV, Књижевне новине, Београд, 1989.
  19. Шулце Хаген, Држава и нација у европској историји, „Филип Вишњић“, Београд, 2002.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 355.1:321.01 241-256
ç