Изабери језик:
Тема броја

ВЕЛИКИ РЕСЕТ – У СВЕТЛУ ПРОМЕНА У ГЛОБАЛНИМ ОДНОСИМА

„ВЕЛИКИ РЕСЕТ“: ПОКУШАЈ РЕАНИМАЦИЈЕ ГЛОБАЛИЗМА

Сажетак

У раду се детаљно анализира концепт „Великог ресета“ од стране његових главних пропагатора Клауса Шваба, Тијери Малереа, принца Чарлса и Кристалине Георгијеве и то методом анализе садржаја њихових говора, књига те докумената Светског економског форума. Потом се анализирају визије циљева овог глобалног подухвата, укључујући и њихове геополитичке димензије, стављене у савремени најшири друштвени контекст. У завршном делу рада се траже идејни и идеолошки корени концепта „Великог ресета“; исти се проналазе у идеологији глобализма из чека се извлачи јасан и недвосмислен закључак да овај концепт представља нову, рециклирану верзију глобалистичких идеја која покушава да им удахне нову животну снагу зарад достизања идентичних крајњих циљева али уз помоћ нових метода.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1/2022 1/2022 УДК 327::911.3+316.32“2020/...“ 45-64
ç