Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА И ИНСТИТУЦИЈЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

ВАЖНОСТ ИНСТИТУЦИЈА У РАЗВОЈУ СЕЛА У СРБИЈИ

Сажетак

У овом чланку аутор разматра улогу и важност институција у развоју села у Србији кроз историју, посвећујући посебну пажњу садашњем и будућем стању пољопривреде у држави. Након сагледавања узрока стагнације и пропадања села у Србији кроз историју која су довела до садашњег лошег положаја пољопривредника у друштву, аутор указује на додатне узроке еколошке, политичке, економске и културне природе који спречавају бољу организацију и институционализацију пољопривреде. На крају текста аутор предлаже неке могуће смернице за институционално уста новљавање одрживог развоја пољопривреде, а тиме и осталих привредних грана у држави и побољшање живота и рада у селима у руралним подручјима Србије.

кључне речи:

Референце

  1. Diamond, Jared, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, W. W. Norton & Company, New York, 2005
  2. Diamond, Jared, Collapse – How Cosieites Choose to Fail or Succeed, Penguin Viking, New York, 2005
  3. Ђенић, Милисав, Златибор у прошлости, Титово Ужице, 1983.
  4. Irving, Washington, The Complete Works of Washington Irving, Baudry’s Library, Paris, 1834
  5. Костић, Цветко, Социологија села, Издавачко-информативни центар студената Београд, 1975.
  6. Needham, Joseph, Science and Civilization in China, Francesca Braz, Vol. VI, No. 2, Cambridge University Press, 1984
  7. Ненадић, Миле, Нови дух образовања, Просвета, Београд, 1997.
  8. Рајс, Рудолф Арчибалд, Чујте Срби!, Златоусти, Београд, 2008.
  9. Ристић, Милован, Стари Влах, Туристичка штампа, Београд, 1963.
  10. Стојановић, Дубравка, Калдрма и асфалт – урбанизација и европеизација Београда 1890-1914, Удружење за друштвену историју, Београд, 2008
  11. Sugiyama, Takie and Labre, William, (Ur.) Japanese Culture and Beha­viour Selected Readings, An East-West Center Book, The University Press of Hawaii, Honolulu, USA, 1972
  12. Fukuzawa, Yukichi, Autobiography of Fukuzawa Yukichi with preface to the Collected Works of Fukuzawa, by Kiyooka Eiichi, the Hokuseido Press, Japan, 1981
  13. Fukuzawa, Yukichi, An Outline of a Theory of Civilization, Trans. D. A. Dilworth & C. Hurst, Sophia University, Tokyo, 1973
  14. Hall, Colin Michael et al (Ed.), Wine tourism around the world: develop­ment, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002
  15. Carlsen, Jack and Charters, Stephen, (Ed.), Global Wine Tourism Rese­arch, Management & Marketing, Wallingford: CABI Pub., 2007
  16. Цветковић, Владимир, Социологија – Модерна рефлексија историјског збивања, Институт за политичке студије, 1994. године, Београд, Србија
  17. Cunnigham, William, Growth of English Industry and Commerce during the Early and Middle Ages (1890), Cambridge, 5th ed. (1910) on line, McMaster
  18. Ћоровић, Владимир, Земља Шумадија – хајдучка, досељеничка и побуњеничка, Историјске свеске, Српско наслеђе, бр. 3, март
  19. Whimster, Sam, Understanding Weber Routledge, London and New York, 2007
  20. Батинић, Драган, „Ајвар од сунца, вода из пирамиде“, Илустрована политика, број 2697, 23. септембра, 2010.
  21. Бета, „Село између нестанка и опстанка“, http://www.agropress.org.rs/tekstovi/11423.html
  22. Бета, „Србија последња по енергетској ефикасности“, Blic, 18. септембра, 2010.
  23. Бета, „Сточарство Србије у кризи“, Пословни магазин, 30. септем­бра, 2010. године, http://www.poslovnimagazin.biz/magazin/stocarstvosrbije-u-krizi-30-2697
  24. Бошњак, Александар, „Кад ће пољопривредници имати своју Пољопривредну комору?“, http://www.poljoprivreda.biz/stav/kad_ce_poijoprivrednici_imati_svoju_komoru
  25. Bourne, Jr., Joel K., “Green Dreams”, National Geographic, October 2007
  26. Бркић, Александра, „Још има школа без тоалета и телефона“, Поли­тика, 27. новембра 2008.
  27. Бркић, Александра, „Пешаци – ђаци или учитељи“, Политика, 17. април, 2007.
  28. http://www.veijkomilkovic.com/index.htm
  29. Будић, Дејан, „Исплатило се – инвестиција у преради воћа и поврћа“, Пољопартнер, Агросервис, http://www.poljopartner.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=4758&Itemid=1
  30. Вишњић, Вишња; Глишић Јасна; Михајловић, Маја; Марковић, Радмило; Мајдин, Зоран, „Велика депресија“, „Путеви и странпутице српске пољопривреде, Време, бр. 1010, 13. мај, 2010.
  31. Гулан, Бранимир, „Могућности демографског развоја села Србије“, 26. октобра, 2008. године, http://www.agropress.org.rs/tekstovi/10132. html.
  32. Гулан, Бранимир, „Нестанак села гаси Србију“, Актер, 1. фебруар, 2010. године, http://www.akter.co.rs/index.php/politikaprint/2183-nestanak-sela-gasi-srbiju.html
  33. Гуцијан, Сандра, „У хиљаду евра“, Политика, 07. октобра, 2010.
  34. Илић, Б, Press, „Старица у Лесковцу умрла од глади!“, Лесковац 12. јуна, 2010.
  35. Ломовић, Бошко, „Пут до знања од 2.000 километара“, Политика, 22. март, 2008.
  36. Марковић, Драган, Отварање и затварање србијанског села достигнућа, проблеми и перспективе социјализације, Институт за политичке студије, Београд, 2004.
  37. Матић, Петар, “Развој локалне самоуправе у Републици Србији“, Политичка ревија, vol. 5, 3., 2006.
  38. McKibben, Bill, “Carbon’s New Math”, National Geographic, October 2007
  39. Миленковић, Љиљана, „Имамо суфицит од извоза пољопривреде“, Akter Online, 15. март, 2010. године, http://www.akter.co.rs/index.php/politikaprint/2312-imamo-suficit-od-izvoza-poljoprivrede.html
  40. Политика, Магазин Политика, „Између пустиње и раја“, 3. октобра, 2010.
  41. Поповић, Никола Б., Срби у Првом светском рату 1914-1918, Ар­хив Србије, Beograd,
  42. Пословни магазин, „Српско село изумире“, 14. децембра, 2006. го­дине, http://www.poslovnimagazin.biz/magazin/privreda/srpsko-seloizumire-30-131
  43. Prados, Maria-Jose, „Renewable Energy Policy and landscape manage­ment in Andalusia, Spain: the facts“, Energy Policy, 38, 2010
  44. „Solar Impulse Takes Flight“, http://solarpanelspower.net/solar-power/solar-impulse-takes-flight
  45. Смедеревско воће Враново, „Враново 1994. – Сто година задруге“, http://www.smederevskovoce.rs/sela.php?id=77&jezik=1
  46. Суботић, Н., „Село решава проблем незапослености“, Новости, 10. октобра, 2010. године
  47. Тањуг, „Данас 93. годишњица од почетка повлачења преко Албаније“, Блиц, 3. децембра, 2008.
  48. Танјуг, „Машински факултет школује најбоље мастере за бродоградњу“, Политика, 29. септембра, 2010.
  49. Тањуг, „Сваке године 35.000 грађана мање у Србији“, Политика, 30. септембра, 2010.
  50. Тањуг, „У Србији се оснивају четири центра за органску производњу“, Blic, 25. септембра, 2010. године
  51. Fussell, G., “My Impressions of William Marshall”, Agricultural Hi­story, Vol. 23, No. 1, January 1949, the Agricultural History Society, 1949
  52. Hooker, Richard, “Japanese Neo-Confucianism”, “Kokugaku”, World Civilizations: Japan, http://www.wsu.edu:8080/~dee/TOKJAPAN/NEO. HTM#NT1SRC, 1996
  53. Шајатовић, Здравко, „Како су ташне и машне претекле сељаке“, Пољопривреда.биз виртуелни агробизнис центар, http://www.poljoprivreda.biz/stav/kako_su_tasne_i_masne_pretekle_seljaka
  54. Шеварлић, Миладин, „Развој српског аграра и села на економији знања, Пољопривреда.биз виртуелни агробизнис центар, http:// www.poljoprivreda.biz/stav/razvoj_srpskog_agrara_i_sela_na_ekonomiji_znanjа
  55. Шуљагић, Сања, „Специфичности модернизације Јапана у деветнаестом веку“, Политичка ревија, 2003, вол. 2, бр. 1
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 316.334.55(497.11) 77-106
ç