Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УЗРОЦИ ПАДА СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

Сажетак

У почетном периоду транзиције руске привреде прилив страних инвестиција био је недовољан, директне инвестиције у привреду су чиниле њихов мањи део, (а и он је био концентрисан у сировинске и извозне гране) док су највећи део представљали кредити, број инвеститора је био веома ма­ли, због чега су им захтеви били изузетно велики. После више од деценије хроничног недостатка страних инвестиција, почетком 2000-тих година страни капитал у Русији почиње значајно да се увећава, да би у 2007. достигао рекордне раз­мере. Русија је ових година била при самом светском врху по приливу страних директних инвестиција. Већ 2009. године уследио је прави колапс. Стране инвестиције у Русији су за годину дана преполовљене. Текст „Узроци пада страних инвестиција у Руској Фе­дерацији“ истражује могуће узроке овог наглог губитка интересовања страних инвеститора за руско тржиште. За пад инвестиција од 48% у Русији за само неколико месеци тешко може да буде одговоран било који појединачни фак­тор. Зато су у анализу укључени сви потенцијални узрочници ових крупних промена. Анализирају се порекло и структура страних инвестиција, утицај Светске финансијске кризе, истражују се евентуалне промене инвестиционе климе и посебно промене у законској регулативи у овој области, с обзиром да је нови закон о страном капиталу усвојен непосредно пре тога и да је изазвао бурне реакције најважнијих свет­ских инвеститора.

кључне речи:

Референце

  1. Закон об иностранных инвестициях в Российской Фе­дерации, Но 57-ФЗ, 29. април 2008, објављен 7. маја 2008.
  2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ Об ино­странных инвестициях в Российской Федерации
  3. Александар Дугин, Геополитика постмодерне – вре­мена нових империја, Росић-„Никола Пашић“, Београд, 2009.
  4. Маринко Огорец, Путинова Русија: нови успон старе војне силе, Голден маркетинг-Техничка књига, За­греб, 2008.
  5. Привредна комора Србије, Приватизација у Русији – обим страних инвестиција у руску економију, www.ino.komora.net/Tržišta/Azija
  6. FOREIGN INVESTMENTLaws and Policies Regulating Foreign Investment in 10 Countries, GAO-08-320, 2008.
  7. Global FDIpolicy: Correcting a Protectionist Drift, David Marchick, Matthew Slaughter, Council of foreign rela­tion, CSR, no 34, 2008.
  8. Foreign investment in Russia, Economic analysis from the European Commission’s Directorate-General for Econo­mic and Financial Affairs, Vol. 5, Issue 1, 11.01.2008.
  9. Russia: Further Detail on the New Laws Restricting Fo­reign Investment in Subsoil Rights, Natalya Morozova, 2009.
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 339.727.22(470+571) 105-126
ç