Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ РЕФОРМЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

УЗРОЦИ БЕСКУЋНИШТВА У ВОЈВОДИНИ

Сажетак

Бескућништво описује стање људи који немају стално место боравка и нису у могућности да га стекну. Бескућништво као такво утиче на велики број  људи, независно од пола и старости, прати га посебан начин и стил живота, као и посебан систем  вредности који има елементе субкултуре. Кроз испитивање корисника Прихватилишта и прихватне станице у Новом Саду, као једине организоване услуге социјалне заштите бескућника на територији Војводине, аутори овог рада ће покушати да испитају главне узроке и факторе који доприносе настанку бескућништва у Војводини, и то све у циљу бољег разумевања проблема са којима се бескућници суоачавају. Такође, у раду се указује на ризичне  групе  бескућништва, као и на ургентност потребе за креирањем  програма  превенцијe, односно стратегија за  решавањa проблема бескућништва.

кључне речи:

Референце

  1. Жарковић Б, Петровић М, Тимотијевић, М: Без куће без дома: резултати истраживања бескућништва у Србији. Housing center, Београд, 2012.
  2. Милосављевић Милосав. Девијација и друштво. Драганић, Београд, 2003.
  3. Council of Europen Union, Joint report by the Commisssion and the Council of social inclusion, Brussels. 2004.
  4. Мarpsat, M. Тhe problem of definitions: points of similarity and difference, cuhp-conference paper, Brussels, 2005.
  5. Ravenhill, M. The Culture of Homelessness. Aashtage. Aldershot, 2008
  6. Ringheim K. At Risk of Homelessness: The Roles of Income and Rent. Institute for Research on Poverty at the University of Wisconsin, Madison. 1990.
  7. http://www.feantsa.org/files/freshsrart/toolkist/ethos.pdf
  8. https://wordpress.com/obrazovna-struktura-stanovnistva-republike-srbije-popis-2011
периодика Социјална политика 1/2015 УДК 316.343-057.66+364-55(497.113) 119-130
ç