Изабери језик:
Тема броја

СВЕТСКА ЕКОНОМСКА КРИЗА - типови и тумачења -

УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА СПОЉНУ ПОЛИТИКУ СРБИЈЕ

Сажетак

Велика светска криза уздрмала је економије САД, западних, као и неких других земаља. Модел живљења на рачун будућности, уобичајен на Западу, пре или касније је морао да доведе до кризе. Да ли садашњи проблеми представљају увод у предстојеће много горе раздобље, тешко је рећи. У раду је ипак прихваћено оптимистичко становиште, према коме ће САД и друге западне земље превазићи кризу и наставити стабилно да се развијају. Но, све релевантне прогнозе указују да ће и у том случају, у наредним деценијама мно­го већи економски, и у складу са њим војно-политички зна­чај, добити друге земље, пре свега Кина, Индија и Русија. У контексту свега реченог, аутор је настојао да сагледа да ли српска спољнополитичка оријентација прагматично прати померања тежишта светске економске и политичке моћи. Да ли је кулминација кризе на западу, и њен утицај на Србију, суштински допринео прекиду са једностраним евроатлант­ским спољнополитичким усмерењем? Закључак је да упркос званичној причи о четири стуба спољне политике, до њене дубинске промене није дошло. Радило се само о тактичким потезима са циљем да се од Вашингтона и Брисела издејствују извесни уступци, пре свега, ради ублажавања последица кризе и одлагања суочавања са консеквенцама неуспеле транзиције.

кључне речи:

Референце

  1. Анђелковић Д., Српски национални мазохизам – од југословенства до евроатлантизма, Алтера, Београд, 2008.
  2. Анђелковић Д., „Односи Русије и држава Средње Азије“, Нова српска политичка мисао, // www.nspm.rs/savremeni-svet/odnosi-msije-i-drzava-srednjeazije.html
  3. Антонић С., „Куд пловимо капетане?“, Нова српска по­литичка мисао, // www.nspm.rs/politicki-zivot/kud-plovimo-kapetane-q.html
  4. Бжежински З., Велика шаховска табла, ЦИД, Подгори­ца, 2001.
  5. Грк С., „Димензије економске кризе у Србији“, Српска политичка мисао, 2/2009., стр. 87-110.
  6. Душанић Ј., Washington Consensus: кодификовани програм економског неоколониализма, Нова Европа, Београд, 2007.
  7. Душанић Ј., „Године изневерених очекивања“, Нова српска политичка мисао, // http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/godine-izneverenih-ocekivanja. html
  8. Закарија Ф., Пост-амерички свет, Хеликс, Смедерево, 2009.
  9. Јефтић М., На истоку запада – разговори са Дарком Танасковићем, Партенон, Београд, 2000.
  10. Караганов С. (приредио), Россия и мир. Новая эпоха, Москва, АСТ, 2009.
  11. Карпентер Т., „Велика енергетска зависност Европе од Русије“, Глас Америке, // www.voanews.com/Serbian/archive/2009-01/2009-01-12-voa8.cfm
  12. Катић Н., „Београдска лакировка“, Нова српска по­литичка мисао,    // http://starisajt.nspm.rs/ekonomskapolitika/2008_katic_bl htm
  13. Кенеди К., Успон и пад великих сила, ЦИД Службени лист, Подгорица Београд, 1999, стр. 489.
  14. Кнежевић М., Евроскептицизам, Заслон, Београд, 2009.
  15. Кнежевић М., Моћ Запада, Нова стара Европа, Панчево, 2005.
  16. Ковачевић М., „Узроци и последице светске економске кризе и ефекти на Србију“, Нова српска политичка мисао, // http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/uzroci-i-posledice-svetske-ekonomske-krize-i-efektina-srbiju.html
  17. Конузин А., „Поздравна реч“, Национални интерес, 1-2/2009, стр. 11-14.
  18. Лойко Л. В., О государственной идеологии и националь­ной идее, Амалфея, Минск, 2004.
  19. Медведев Д., „Русија, напред!“, Нова српска политичка мисао, // www.nspm.rs/savremeni-svet/rusija-napred.html
  20. Мировић Д., Аргументи против Европске уније, Српски сабор Двери, Београд, 2008.
  21. Мировић Д., „ММФ против Србије“, Нова српска поли­тичка мисао, // www.nspm.rs/ekonomska-politika/mmf-protiv-srbije.html
  22. Пањушкин В., Зигар М., Газпром: ново руско оружје, Крагујевац, Vindicta, 2009.
  23. Pekka Sutela, The Russian market economy, Helsinki, Kiki­mora Publications, 2003
  24. Петровић Д., Геополитика постсовјетског простора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
  25. Radonjić О., Zec М., „Instability of global financial markets and Serbian Ponzi-stile economic system”. Необјављен рад.
  26. Реинерт Е., Глобална економија – Како су богати постали богати и зашто сиромашни постају сиромашнији, Чигоја, Београд, 2006.
  27. Симонов К., „Руски енергетски интереси у Југоисточној Европи“, Isac Fund // www.isac-fund.org
  28. Сорман Г, Велика Транзиција, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1997.
  29. Тод Е., После империје – Есеј о распаду америчког си­стема, Paideia, Београд, 2006.
  30. Turchin P., Historical Dynamics: why states rise and fall, Princeton University Press, Princeton, 2003.
периодика Национални интерес 1/2010 УДК: 38.124.4(100): 327(497.11) 281-311
ç