Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И АКТУЕЛНЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ АЛТЕРНАТИВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 НА НАСИЛНИ ЕКСТРЕМИЗАМ И ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

У раду се истражује како је пандемија COVID-19 утицала на насилни екстремизам и организовани криминал у Републици Србији. Основни циљ је идентификовање постојећих облика насилног екстремизма и организованог криминала у Србији, а потом објашњењe како је пандемија COVID-19 утицала на њихов развој у односу на период пре пандемије. Временски оквир истраживања је обухватио период од почетка пандемије 2020. када су се грађани сусрели са феноменом локдауна, па све до средине 2021. године. Аутори су користили методе анализе садржаја јавно доступних докумената (информација од јавног значаја), стратегија, међународних и домаћих докумената као и квантитативне методе истраживања, ослањајући се превасходно, на анкетирање јавног мњења. Закључак је да је пандемија COVID-19 имала значајан утицај на промену деловања насилног екстремизма и организованог криминала, чиме је потврђена почетно постављена хипотеза аутора, да су у питању „жилави феномениˮ који се веома брзо и лако прилагоде новонасталим друштвеним кризама.

кључне речи:

Референце

  • Avis, William. 2020. The COVID-19 pandemic and response on violent extremist recruitment and radicalization. Brighton: Institute of Development Studies.
  • Clifford, Bennet. 2019. Encrypted Extremism: Inside the English-Speaking Islamic State Ecosystem on Telegram. Washington: George Washington University.
  • Ditcham, Keith. 2020. “How Covid-19 is changing the organized crime threat.” Royal United Services Institute. Last access: October 15, 2021. https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/how-covid-19-changing-organised-crime-threat.
  • Đorđević, Saša, and Bojan Dobovšek. 2020. “Organised crime in Western Balkans Six at the onset of coronavirus.ˮ International Journal of Sociology and Social Policy 40 (9/10): 807‒820. doi.org/10.1108/IJSSP-06-2020-0229.
  • Đorđević, Saša. 2020. ,,Kriminal na Zapadnom Balkanu u doba korone: prva zapažanja.” Beogradski Centar Za Bezbednosnu Politiku. Poslednji pristup: 20. decembar 2022. https://bezbednost.org/wp-content/uploads/2020/06/kriminal_na_zb_u_doba_korone.pdf.
  • Đorić, Marija. 2012. Huliganizam: nasilje i sport. Beograd: Nauka i društvo.
  • Đorić, Marija. 2021. Ekstremizam i nova realnost: svet u doba koronavirusa. Beograd: Institut za političke studije.
  • Đurđević, Mila. 2021. ,,Falsifikovani PCR testovi se šire Zapadnim Balkanom.” Radio Slobodna Evropa. Poslednji pristup 10. oktobar 2021. https://www.slobodnaevropa.org/a/pcr-falsifikovani-testovi-zapadni-balkan korona/31219375.html.
  •  European Parliament. 2021. “Report on cooperation on the fight against organised crime in the Western Balkans (2021/2002 (INI)), Committee on Foreign Affairs, Rapporteur: Lukas Mandl.” Last access: October 29, 2021. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0298_EN.pdf.
  • Europol. 2021. “European Union Terrorism Situation and Trend Report.ˮ Publications Office of the European Union. Last access December 15, 2021. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5b533c6-dade-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en.
  • Europol. 2021. “Pandemic profiteering: how criminals exploit Covid19 crisis.ˮ Last access: December 14, 2021. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/pandemic_profiteering-how_criminals_exploit_the_covid-19_crisis.pdf.
  • Gaćinović, Radoslav. 2020. „Osnovne funkcije države u procesu izgradnje funkcije bezbednosti“. Politika nacionalne bezbednosti 19 (2): 277‒295. doi: https://doi.org/10.22182/pnb.1922020.12.
  • Globalna inicijativa protiv trans nacionalnog kriminala GI-TOC. 2021. „Opservatorija za borbu protiv organizovanog kriminala u Jugoistočnoj Evropi.ˮ Bilten rizika. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/02/Western-Balkans-Bulletin-05_SR.pdf.
  • Internet Watch Foundation. 2021. “Annual Report 2021.ˮ Poslednji pristup 10 januar 2022. https://annualreport2021.iwf.org.uk/pdf/IWF-Annual-Report-2021.pdf.
  • Klačar, Bojan and Marija Đorić. 2021. Potential Generators of Right-Wing Extremism in The Era of COVID-19 Pandemic (white paper-preview). Sarajevo: IRI.
  • Migranti STOP. 2022. Facebook grupa, 15.03.2022. https://www.facebook.com/Migranti-STOP-102374564759512.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. 2020. ,,Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala.” Poslednji pristup: 19. decembar 2022. https://bezbednost.org/wp-content/uploads/2020/06/procena_pretnje_od_teskog_i_organizovanog_kriminal.pdf.
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. 2021. ,,Strateška procena javne bezbednosti 2022‒2025.” Poslednji pristup: 09. decembar 2022. http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/98632591-2b0d-4cba-9cd1-e7ff993705a6/Strateska+procena+javne+bezbednosti+MUP.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nYH6yro.
  • Morse, Dan. 2021. “With children stuck at home during coronavirus shutdowns, online sexual predators can swoop in.ˮ The Washington Post. Last access: December 18, 2021. https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/coronavirus-lockdown-child-exploitation/2021/02/04/90add6a6-462a-11eb-a277-49a6d1f9dff1_story.html.
  • N1. 2020. „Bez okupljanja i koncerta neonacista u zgradi BIGZ-a u Beogradu.” N1 10. 10. 2020. https://n1info.rs/vesti/a659390-bez-okupljanja-neonacista-u-zgradi-bigz-a-u-beogradu/.
  • Račić, Ljubinka. 2021. ,,Registar pedofila u Srbiji se munjevito puni: Trenutno 416, pre 2 godine manje od 100. Ovo su kazne.” Telegraf. Poslednji pristupČ 19. april 2021. https://www.telegraf.rs/vesti/hronika/3328988-registar-pedofila-u-srbiji-se-munjevito-puni-trenutno-416-pre-2-godine-manje-od-100-ovo-su-kazne.
  • Repubblica. 2020. “,La mafia del virus dalladrogaallasanita la pandemiaaiuta l economia.” Last access: December 23, 2021. https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/23/news/la_mafia_del_virus_dalla_droga_alla_sanita_la_pandemia_aiuta_l_economia_criminale-252023708/.
  • Šaranović, Jovanka, i Milovan Subotić. 2014. „Islamistički ekstremizam na Balkanu i vojni aspekti problema.ˮ Politika nacionalne bezbednosti 7 (2): 109‒135.
  • Srbin.info. 2022. „Narodne patrole otkrile? Evo što znači tajni simbol koji crtaju emigranti po Beogradu.” YouTube kanal 21.02.2022. https://www.youtube.com/watch?v=Z6PNTfkaWqs.
  • Stephane J. Baele, Lewys Brace, and Travis G. Coan. 2021. “Variations on a Theme? Comparing 4chan, 8kun, and Other chans’ Far-Right “/pol” Boards.ˮ Perspectives on Terrorism 15 (1): 67.
  • The United States Attorney’s Office-Northern District of Texas. 2021. “Serbian Man Extradited to U.S., Charged with $70 Million Fraud in North Texas”. United States Department of Justice. Last access: December, 18 2021. https://www.justice.gov/usao-ndtx/pr/serbian-man-extradited-us-charged-70-million-fraud-north-texas.
  • Uprava Carine Republike Srbije [Carina]. Informacija na osnovu Zakona o informacijama od javnog značaja. 148-34-650-03-32/4-2021. Poslednii pristup: 30. novembar 2022. https://www.carina.rs/pres/informacije-od-javnog-znacaja.html.
  • Valery, Pery. 2019. “Defining, Framing and Contextuallizing Extremism and Violent Extremism in Serbia.ˮ In Extremism and Violent Extremism in Serbia: 21st-Century Manifestations of an Historical Challenge, ed. Valery Perry, 20. Stuttgart: ibidem Press.
  • Vlada Republike Srbije. 2021. ,,Razbijeno devet organizovanih kriminalnih grupa.” Poslednji pristup 25. Decembar 2021. https://www.srbija.gov.rs/vest/520428/razbijeno-devet-organizovanih-kriminalnih-grupa.php.
  • ZA slobodu. 2022. Facebook grupa, 15.03.2022. https://www.facebook.com/groups/512775282720731.
  • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja [ZSPIJZ], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021.
  • Životic, Ilija, i Daniela Trajkovski. 2020. “Adaptability of organized criminal groups to the situation caused by covid 19 pandemic.ˮ International Journal 43 (5): 1003‒1007.
  • Еuractiv. 2021. „EP o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu.” Poslednji pristup 1. april 2022. https://euractiv.rs/7-eu-i-zapadni-balkan/36-vesti/16890-ep-o-borbi-protiv-organizovanog-kriminala-i-korupcije-na-zapadnom-balkanu.
периодика Српска политичка мисао 1/2023 1/2023 УДК 616.98::323(497.11) 81-100
ç