Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

УЛОГА ОДЛУКА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН У СТВАРАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА

Сажетак

Улога одлука органа Уједињених нација (УН) у стварању међународног права углавном се разматра као утицај на формалне изворе међународног права. У тим оквирима промишљања одлуке Савета безбедности УН (СБУН) само посредно доприносе настанку или промени међународног права, док је њихов непосредни правностваралачки ефекат ограничен на конкретну ситуацију на коју се односи. СБУН је услед промена у међународним односима направио искорак ка стварању општих међународноправних норми. Зато смо одлучили да размотримо како доктрина међународног права види домете тог легислативног утицаја. Рад анализира тачке спорења доктрине и разматра непосредни правностваралачки утицај одлука СБУН из угла међународноправног субјективитета међународних организација. Закључак аутора је да је легислативна активност СБУН стварност која отвара могућност развоја УН као субјекта међународног права, али истовремено прети да поремети темеље међународноправног поретка.

кључне речи:

Референце

  • Димитријевић Војин, Рачић Обрад, Међународне организације, 4. изд., Савремена администрација, Београд, 1988.
  • Димитријевић Војин и др., Основи међународног јавног права, Досије, Београд, 2005.
  • Ђајић Сања, Практикум за међународно јавно право – општи део, Правни факултет – Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2007.
  • Етински Родољуб, Ђајић Сања, Тубић Бојан, Међународно јавно право, 7 изм. и доп. изд., Правни факултет – Центар за издавачку делатност, Нови Сад, 2017.
  • Јанковић Бранимир, Радивојевић Зоран, Међународно јавно право, 4. изд., СВЕН, Ниш, 2005.
  • Крећа Миленко, Аврамов Смиља, Међународно јавно право, 15. изд., Савремена администрација, Београд, 1997.
  • Крећа Миленко, Аврамов Смиља, Међународно јавно право, 22. изд., Правни факултет и Службени гласник, Београд, 2009.
  • Лукић Радомир, Кошутић Будимир, Увод у право, Научна књига, Београд, 1988.
  • Милановић Марко, Хаџи-Видановић Видан, Међународно јавно право – збирка докумената, Београдски центар за људска права. Досије, Београд, 2005.
  • Милић Татјана, Значај одлука Савета безбедности Уједињених нација у развоју међународних правила о регулисању употребе силе у међународним односима, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2016.
  • Мишчевић Тања, Улога одлука међународних организација у савременом развоју међународног права, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2002.
  • Рачић Обрад, Уједињене нације: између моћи и права, Службени гласник, Београд, 2010.
  • Рачић Обрад, Међународно право: стварност и илузије, Службени гласник, Београд, 2015.
  • Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p.40.
  • Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1948, p. 64.
  • Andrassy Juraj, Međunarodno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
  • Boyle Alan, Chinkin Christine, The Making of International Law, Oxford University Press, 2007.
  • De la Serna Galvan Monica Lourdes, “Interpretation of Article 39 of the UN Charter (Threat To Peace) by the Security Council: Is The Security Council Legislator for the Entire International Community?”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XI, 2011, стр. 147–185.
  • Divac Őberg Marko, “The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ”, European Journal of International Law, Vol. 16, No. 5, 2006, стр. 879–906.
  • Higgins Rosalyn, “The Advisory Opinion on Namibia: Which UN Resolutions Are Binding under Article 25 of the Charter”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 21, No. 2, 1972, стр. 270–286.
  • Higgins Rosalyn, Problems and Process: International Law and How We Use It, Clarendon Press, Oxford, 2004.
  • Hinojosa Martinez Luis Miguel, A Critical Assessment of the Implementation of Security Council Resolution 1373, Internet, http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/31650/SC%20Res%201373%20Chapter.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 12/05/2019.
  • Hinojosa Martinez Luis Miguel, The Legislative Role of the Security Council in Its Fight Against Terrorism: Legal, Political, and Practical Limits, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, No. 2, April 2008, стр. 333–359.
  • Johnstone Ian, “Legislation and adjucation in the UN Security Council: Bringing down the Deliberative Deficit”, American Jorunal of International Law, Vol. 102, No. 2, April 2008, стр. 275–308.
  • Joyner Daniel, Iran’s Nuclear Program and International Law: From Confrontation to Accord, Oxford University Pres, Oxford, 2016.
  • Klabbers Jan, An Introduction to International Institutional Law, Cambridge University Press, 2002.
  • Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16.
  • Malanczuk Peter, Akehurstʼs Modern Introduction to International Law, Routledge, London/New York, 1997.
  • Mori Tadashi, “Namibia Opinion Revisited: A Gap in the Current Arguments on the Power of Security Council”, ILSA Journal of International and Comparative Law, Vol. 4, 1997, стр. 121–139.
  • Österdahl Inger, “The Exception as the Rule: Lawmaking on Force and Human Rights by the UN Security Council”, Journal of Conflict and Security Law, Oxford University Press, Vol. 10, No. 1, 2005, стр. 1–20.
  • Prosecutor v. Dusko Tadic, IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995.
  • Sievers Loraine, Daws Sam, The Procedure of the UN Security Council, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.
  • Szasz Paul, “The Security Council Starts Legislating”, American Journal of International Law, Vol 96, Issue 4, 2002, стр. 901–905.
  • Talmon Stefan, “The Security Council as World Legislature”, American Journal of International Law, Vol. 99, 2005, стр. 175–193.
  • Thirlway Hugh, “The Sources of International Law”, in: International Law (ed. Malcolm Evans), 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2006, стр. 134–139.
  • Tsagourias Nicholas, “Security Council legislation, Article 2(7) of the UN Charter and the Principle of Subsidiarity”, Adam Smith Research Foundation Working papers 2011: 05, August 2011.
  • Tunkin Grigory, Theory of International Law, Harvard University Press, Cambridge MA, 1974.
  • UN International Law Commission, Draft conclusions on identification of international customary law, 2018, Conclusion 12(2), Internet, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_13_2018.pdf, 15/05/2019.
  • Vegh Karoly, “A Legislative Power of the UN Security Council”, Acta Juridica Hungarica, Vol. 49, No. 3, 2008, стр. 275–295.
  • Velasques-Ruiz Marco Alberto, “In the Name of International Peace and Security: Reflections on the United Nations Security Council´s Legislative Action”, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 18/enero-junio 2011, стр. 14–55.
  • Wood Michael, “The interpretation of Security Council Resolutions”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2/1998, стр. 73–95.
  • Wouters Jan, Odermatt Jed, “Quis Custodiet Consilium Securitatis? Reflections on the lawmaking powers of the Security Council”, Leuven Centre for Global Governance Studies, Working Paper No. 109, June 2013.
периодика Српска политичка мисао 3/2019 3/2019 УДК 341.01:341.123.043 91-110
ç