Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

УЛОГА ИНСТИТУЦИЈА У КУЛТУРНОМ И ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ

Сажетак

У овом тексту аутор је навео и анализирао неколико узрока стагнације и пада животног стандарда људи у руралним подручјима Србије у последњим годинама и деценијама. Аутор је анали­зирао чињеницу да је кроз историју Србија била аграрна држава, али да је упркос тој чињеници статус и положај пољопривредника (нарочито ратара и сточара) у њој био и остао лош. Анализом одређених историјских чињеница и употребом компаративне мето­де у том контексту аутор је навео следеће проблеме као неке од главних узрока пропадања села у руралним подручјима државе низак ниво писмености и образовања становништва, непостојање консензуса о развоју привреде од почетка изградње грађанске државе у деветнаестом веку до данас највише због оштро поларизованих сукоба политичких партија око власти, као и неизграђена инфраструктура у држави. У финалном делу текста аутор указује на све популарније очување и изградњу установа културе као што су етно-села и остале традиционалне тековине и достигнућа у руралним подручјима као један од могућих институционалних и појединачних доприноса развоју економије у њима и предлаже на који начин они могу да постану специфична надградња традиције у процесу модернизације руралних подручја и подстицај одрживом развоју тих подручја.

кључне речи:

Референце

  Књиге

  1. Blowen, Sarah; Demossier, Marion; Picard, Jeanine (ed.) Recollections of France: memories, identities and heritage in contemporary France, Berghahn Books, New York and Oxford, 2000.
  2. Борстин, Данијел Џ., Свет трагања, Едиција Геопоетика, Београд, Југославија, 2003.
  3. Bouquet, Mary, Academic anthropology and the museum: back to the future, Berg­hahn Books, 2001.
  4. Вукићевић, Миленко, Карађорђе I, 1752-1804, С.лобода, Београд, 1986.
  5. Gilreath, James, (ed.), Thomas Jefferson and the Education of a Citizen, University Press of the Pacific, U.S.A, 2002.
  6. Ђорђевић, Тихомир, Србија пре сто година – XIX век, Ethos, 2008, Београд.
  7. Ђурић, Живојин, Модернизација и друштвене промене – Огледи из савремене социологије, Институт за политичке студије, 2004, Београд.
  8. Ivic, Pavle; Pesikan, Mitar, The history of Serbian Culture, by Randall A. Major, Porthill Publishers, Great Britain, 1995.
  9. Ishida, Takeshi, Japanese Political Culture Change and Continuity, Transaction Publishers, New Brunswick and London, New Jersey, USA, 1996.
  10. Јовановић, Слободан, Један прилог за проучавање српског националног карактера, Канада, Виндзор, 1964.
  11. Lu, David John, Japan: A Documentary History, E. Sharpe, New York, USA, 1997.
  12. Maki, John M., William Smith Clark: A Yankee in Hokkaido, Hokkaido University Press, Sapporo, Japan, 1996.
  13. Марковић, Драган, Отварање и затварање србијанског села, села – достигнућа, проблеми и перспективе социјализације, Институт за политичке студије, Београд, 1984.
  14. Митровић, Милован, Српско село – Прилог социологији традиционалног срп­ског друштва, Матица српска, Нови Сад, 1999.
  15. Morris, Stephen, The New Village Green: Living Light, Living Local, Living Large, New Society Publishers, 2007.
  16. Немањић, Милош, На трагу српске интелигенције XIX века – топографија и социографија, Записи, Београд, 2008.
  17. Ненадић, Миле, Нови дух образовања, Просвета, Београд, 1997.
  18. Поповић, Јован Стерија, Покондирена тиква, Просвета, Београд, 1968.
  19. Рајс, Рудолф Арчибалд, Чујте Срби!, Златоусти, Београд, 2008
  20. Russell, John E., A history of agricultural science in Great Britain, 1620-1954, George Alien and Unwin, London, 1966.
  21. Spencer, Herbert, The Principles of Biology, 1,1864, University Press of the Pacific, 2002.
  22. Стојановић, Дубравка, Калдрма и асфалт –  урбанизација и европеизација Београда 1890-1914, Удружење за друштвену историју, Београд, 2008.
  23. Surowiecki, James, The Wisdom of Crowds, Anchor Books, 2005.
  24. Swedberg, Richard, (ed.). Essays in economic sociology by Max Weber, Princeton University Press, USA, 1999.
  25. Fukuzawa, Yukichi, Autobiography of Fukuzawa Yukichi with preface to the Col­lected Works of Fukuzawa, by Kiyooka Eiichi, the Hokuseido Press, Tokyo, Japan, 1981.
  26. Hall, Colin Michael, (ed.) et al, Wine tourism around the world: development, ma­nagement and markets, Oxford : Butterworth-Heinemann, 2002.
  27. Carlsen, Jack; Charters, Stephen, (ed.), Global Wine Tourism Research, Manage­ment & Marketing, Wallingford: CАBI, 2007.
  28. Цветковић, Владимир, Социологија Модерна рефлексија историјског збивања, Институт за политичке студије, Београд, 1994.
  29. Cwiertka, Katarzyna Joanna, Modern Japanese cuisine: food, power and national identity, Reaktion Books Ltd, Great Britain, 2006.

  Чланци

  1. Антонић, Милош, „Историјат часописа Пчелар“, Савез пчеларских организација Србије, http://www.spos.info/subpages/istorijat/istorijat_casopisa.php
  2. Бета, Танјуг, „ПКБ: Сточарство је у кризи“, 30. septembar 2010, http://www.b92.rs/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2010&mm=09&dd=30&nav_id=461985
  3. Бибић, Милорад Мосор, „Јошко Нискота: Маслина је као мајка, а лоза је као жена!“, Slobodna Dalmacija, 29.03.2009, Сплит.
  4. Бобић, Мирјана, “Савремена сеоска породица и домаћинство у Југославији“, Становништво, 37, бр. 1-4, Институт друштвених наука, Београд, 1999.
  5. Бркић, Александра, „Пешаци ђаци или учитељи“, Политика, 17. април, 2007.
  6. Бркић, Александра, „Још има школа без тоалета и телефона“, Политика, 27. новембра 2008.
  7. Browne, Patrick J., “Cultivation of the Higher Self: William Smith Clark and Agricultural Education”, Historical Journal of Massachusetts, Westfield State College, 36. 2008.
  8. Вуковић, Мила, „Развој етно-села“, 10. јануар, 2008.; AG Magazin Arhi­tektura i građevinarstvo, бр. 39, http://agmagazin.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=28
  9. Гулан, Бранислав, „Задругарство у Србији између нестанка и опстанка“, 05. 07. 2010, Актер Online, http://www.akter.co.rs/index.php/ekonomijaprint/2713-izmeu-nestanka-i-opstanka.html
  10. Гулан, Бранислав, „Перспективе руралних средина у Србији: Опанак и ципела“, Poslovna politika, 36:11, 37-40, Пословна политика AD, 1/2007.
  11. Гулан, Бранимир, „Село између нестанка и опстанка“, http://www.agropress. org.rs/tekstovi/1html
  12. Dutton, Paul V, “An Overlooked Source of Social Reform: Family Policy in French Agriculture, 1936-1945“, The Journal of Modern History, 72, No. 2, Jun, 2000, The University of Chicago Press, U.S.A
  13. Ito, Hirobumi, The Constitution of the Empire of Japan, 1889, by Ito Miiyoji, “Tokyo: Igirisu-Horitsu Gakko, 22nd year of Meiji, 1889, Hanover Histo­rical Texts Project, sc. Jonathan Dresner, Harvard University, “Commentaries On the Constitution of the Empire of Japan”, 1889, http://history.hanover.edu/tests/1889con.html.
  14. Kotnik, Vlado, “Opera, Myth, Society: How do they correlate?”, TRAMES – Jo­urnal of the Humanities and Social Studies, 8, No. 3, 2004, Estonian Aca­demy Publishers.
  15. Лазаревић, Катарина, „Od kneza Miloša Obrenovića do danas proizvodnja svinja opala nekoliko puta, a od nekadašnjih 200.000 grla Srbija više ne izvozi ni jed­no“, Agropress, http://www.agropress.org.rs/tekstovi/10172.html
  16. Ломовић, Бошко, „Пут до знања од 2.000 километара“, Политика, 22. март, 2008.
  17. Марковић, Р. Ж., „Алармантно: За 15 година нестаће још 700 српских села!“, Press, 02, 2010.
  18. Моја фарма – ваш водич кроз свет пољопривреде, „У Србији сиромашно ско­ро 40 % сеоских домаћинстава“, четвртак, 18. фебруар, 2010, http://www. mojafarma.rs/index.php/20100218699/Ruralni-razvoj/Novosti/u-srbiji-siromano-skoro-40-odsto-seoskih-domainstava.html
  19. Munro, John H., “Early Modern Mercantilism Money, Economic Nationalism and the State in Early Modern Europe, Letter of Jean Colbert to Louis XIV, King of France”, The Economic History of Early Modern Europe to 1914, http://eh.net/coursesyllabi/munro/3MERCANT2.pdf.
  20. „Одлив мозгова највећи српски губитак“, Српска дијаспора – интернет нови­не сербске, http://www.srpskadijaspora.info/vest.asp?id=n377
  21. Павловић, Љубомир, „Како да се наш народ просвети“, Шабачки гласник, 39, 11. јун, Шабац, 1929.
  22. Paolocci, Fulvio, „Italian school lunches go organic, low-cost, local“ September 8, 2010, Globalpost Online, http://www.globalpost.com/dispatch/education/france/100908/italian-school-lunches-go-organic-low-cost-local
  23. Радисављевић, Ирена, „Власт не види муку и незадовољство народа“, Блиц, 24. октобар, 2010, Београд
  24. Радисављевић, Ирена, „Срамно је позивати сиромашне да стежу каиш“, Блиц, 27. 06. 2010., Београд
  25. Rausch, Anthony, „Capitalizing on Creativity in Rural Areas: National and Local Branding in Japan”, Journal of Rural and Community Development, 4, 2, 2009.
  26. Синовчић, Деан; Рогошић, Жељко; Билуш, Марина, „Еуропа гладна пршута и ракије“, Nacional, бр. 594, 04.03. 2007, Загреб.
  27. Смедеревско воће – Враново, „Враново 1994 – Сто година задруге“, http:// www.smederevskovoce.rs/sela.php?id=77&jezik=1
  28. Свирчевић, Мирослав, „Миграције у Србији XVIII века и установе патријархалног друштва“, Гласник Етнографског института САНУ, књ. LII, св. 52, Београд, 2004.
  29. Танјуг, „Машински факултет школује најбоље мастере за бродоградњу“, По­литика, 30. септембра, 2010.
  30. Танјуг, „Сваке године 35.000 грађана мање у Србији“, Политика, 30. септем­бра, 2010.
  31. Тодоровић, Стојан, „Пастирске свечаности под Миџором“, Политика, 14.05.2008.
  32. Ћоровић, Владимир, „Земља Шумадија хајдучка, досељеничка и побуњеничка“, Историјске Свеске Српско Наслеђе, бр. 3, март
  33. Fussell, G. E., “My Impressions of William Marshall”, Agricultural History, 23, No. 1, January 1949, The Agricultural History Society, USA
  34. Cox, Rosie; Kneafsay Moya et al, „Constructing Sustainability Through Recon­nection The Case of Alternative Food Networks“, Sustainable Rural Systems Sustainable Agriculture and Rural Communities, Guy M. Robinson, Ashgate Publishing, 2008.
  35. Чабаркапа, Момир, „Царска трпеза Немањића“, Вечерње новости, 5. avgust 2007.
  36. Шајатовић, Здравко, „Како су ташне и машне претекле сељаке“, Пољопривреда.биз – виртуелни агробизнис центар, http://www.poljoprivreda.biz/stav/kako_su_tasne_i_masne_pretekle_seljaka
  37. http://foodnouveau.com/2010/10/07/travel/italy/10-new-thmgs-i-learned-about-italys-food-culture/
  38. Yamaji, Aizan, “Oi, Kyodai bun!”, Dokuritsu Hyoron, 7, July 3rd, 1903, Tokyo, Japan.
периодика Српска политичка мисао 1/2011 УДК: 316.334.55:316.334.3 209-246
ç