Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЈАВНА ПОЛИТИКА

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Сажетак

Предмет овог рада је разматрање улоге и значаја лобистичке делатности у правном систему Србије. Један од главних циљева рада јесте тежња аутора да допринесе постепеној демистификацији ове релативно нове професије у континенталном праву. Увести лобистичку делатност кроз правну регулативу подједнако је важно како за деловање према Европској унији, тако и на националном плану. Имајући у виду да се утицај Европске уније сваке године све више шири и то у најразличитијим областима, процес доношења одлука постаје све значајнији не само за државе чланице него и за друге државе које теже чланству u ЕУ Посматрајући делат­ност лобирања на тај начин, можемо закључити да је лобирање на нивоу Европске уније круцијално не само за позиционирање већ и присуство државе у међународним оквирима. На националном нивоу, лобирање је подједнако важно имајући у виду да свако друштво функционише са одређеним правилима која се морају поштовати. У уређеним друштвима та правила су комплексна, али када се њихова логика открије, правила постају доступна и предвидива. Аутор даје преглед најчешће коришћених стратегија и техника лобирања, а затим упућује на неопходне услове који морају бити испуњени да би се лобистичка делатност законски увела у правни систем наше земље.

кључне речи:

Референце

  1. Видановић, И.: Речник социјалног рада, Београд, 2006.
  2. Ђурђић, А.: Интересне групе и лобирање као поступак у међународним односима, Београд, 2007.
  3. Кламан, М.: Лобирање, Београд, 2004.
  4. Kober-Smith, M.: Legal Lobbying How To Make Your Voice Heard, London, 2000.
  5. Lemert, B.: Does Mass Communication Change Public Opinion After All, Nelson Hall, Chicago, 1981.
  6. Стојановић, Р.: Спољна политика Европске уније, Београд,1998.
  7. Campos-Giovannoni: Lobbying, corruption and political influence, Bonn, 2006.
  8. Common Cause: Report from Washington, оpen and accountable government an action program for citizens in the 1974. elections, Washington, 1974.
  9. Zetter, L.: Lobbying The Art of Political Persuasion, Hampshire, 2008. Hall-Wiecek-Finkelman: American Legal History, New York, 1996.
  10. 2 U.S.C. 1601 The Lobbying and Disclosure Act of 1995.
  11. Public Law 110-81 Honest Leadership and Open Government Act of2007.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 328.184:34(497.11) 135-152
ç