Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА ГЕТЕ ИНСТИТУТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕМАЧКЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ (с освртом на стање у Србији)

Сажетак

У раду се са разних аспеката анализирају основне карактеристике и правци деловања спољне културне политике СР Немачке према Србији, те место, улога и значај који поједине културне институције, јавног и ‘’нејавног’’ сектора имају у остваривању циљева ове политике у циљу изградње, унапређења и побољшања међусобних културних, па тиме и политичких и економских односа и сарадње Србије и Немачке. У овом раду биће говора о појму, елементима, правцима деловања и карактеристикама спољне културне политике и организацијама које је спроводе, међу којима је посебно истиче улога Гете института. Посебно је анализирана улога појединих носилаца немачке културе у иностранству, као посредничке институције Савезног министарства спољних послова СР Немачке које је задужено за осмишљавање и спровођење спољне политике.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bound, K., Briggs, R., Holedn, J., Jones, S., Cultural diplomacy, Demos, London, 2007.
  2. Cummings Jr., M. C., Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Центар за уметност и културу, Београд, 2003.
  3. European Union Network of National Institutes for Culture (EUNIC).
  4. Гавранов, В., Стојковић М., Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  5. Haigh, A., Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974.
  6. Kulturni i informativni centar SR Nemačke, KIC Beograd, Beograd, 1983.
  7. Основни споразум између Гете института и Савезног министарства спољних послова.
  8. Statute, Goethe-Institute, e.V. Munchen, 2005.
  9. Висковић, И., Спољна политика, Репетиторијум, Београд, 2005.
  10. Визомирски, М. Џ., Шнајдер, С.П., Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 351.85:327(430) 201-227
ç