Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

УКРАЈИНСКО ПИТАЊЕ ДАНАС

Сажетак

Приказ зборника: Украјинско питање данас, приредио Зоран Милошевић, Центар академске речи, Шабац, 2015, 172 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 1/2015 УДК 327(477)”19/20”(082)(049.3) 215-221
ç