Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УГРОЖАВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТЕРОРИЗМОМ У САЈБЕР ПРОСТОРУ

Сажетак

Крај осамдесетих и почетак деведесетих година двадесетог века обележио је настанак савремених информационих система чију основу чине персонални рачунари и рачунарске мреже. Међусобним повезивањем рачунара путем телекомуникационе мреже настао је, нови, „нефизички простор“ или „дигитални свет“. За опис ове „етеричне стварности“, створене у контакту човека и рачунара, најчешће се користи метафора сајбер простор. Сајбер простор је, крајем прошлог и почетком овог века, постао нераздвојан део друштвеног живота просечних становника већег дела планете.Аутори се концентришу на злоупотребе сајбер простора од стране терористичких организација, усмерене на ширење терористичке идеологије, прикупљање нових чланова и информисање, охрабривање и учвршћавање ставова актуелних присталица, психолошко ратовање, као и на планирање акција и скупљање средстава за вршење својих активности. Република Србија, као део међународног ланца борбе против тероризма, је обавезна да предузме потребне мере ради превенције и одговора на терористичку претњу у сајбер простору. Рад доноси анализу карактеристичних начина коришћења Интернета за информационо-психолошко ратовање, а акценат се ставља и на типове аргументације којима се оправдава терористичка активност и шири политичка идеологија терористичких организација.

кључне речи:

Референце

  1. Jenkins, B., International Terrorism, Crescent Publications, Los Angeles, 1975.
  2. Милошевић, М., Терористи: жртве и злочинци – фактори криминалне мотивације, Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Београд, 2009.
  3. Путник, Н., Сајбер простор и безбедносни изазови, Универзитет у Београду – Факултет безбедности, Београд, 2009.
  4. Shahar, Y., „From Activism to Hactivism“, у: Fighting Terrorism On-Line: The Legal Ramicifations of Septembar 11, Conference Paper, Shefayim, 2001.
  5. Tsfati, Y., Weimann, G., TERRORISM.COM: Terror on the Internet, Haifa University, Tel Aviv, 2002.
  6. Hacker, Frederick J., „Dialectical Inter-relationships of Personal and Political Factors in Terrorism“у: Freedman L., Yonah A., (eds.), Perspectives on Terrorism, Scholarly Resources, Wilmington, Delaware, 1983.
  7. Hudson, R., The sociology and psychology of terrorism: Who becomes a terrorist and why?, Federal Research Division – Library of Congress, Washington, 1999.
  8. Weimann, G., „The Mediated Theater of Terror: Must Show Go On?“ у: Bruck P (ed.): The News Media and Terrorism, Carlton University Press, Ottawa, 1986.
  9. Weimann, G., How Modern Terrorism Uses the Internet, United States Institute of Peace, Special Report, New York, 2004.
  10. Weimann, G., Winn, C., The Theatre of Terror, Longman Publication, New York, 1994.

   

периодика Политика националне безбедности 2/2016 УДК: 355.02(497.11): [327.88:004.738.5 157-176
ç