Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

УЧЕШЋЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

Сажетак

Мултинационалне операције (МнОп) представљају активности, које се предузимају у оквиру система колективне безбедности и система колективне одбране, у складу с међународним правом и потврђеним међународним уговорима и сложен процес у којима војне снаге, као директан експонент политика својих влада, имају важну, али не и одлучујућу улогу. Одрживост МнОп подразумева неопходност постојања вишенационалне структуре војних снага, чиме се дугорочно изграђује углед неутралних и непристрасних снага. Мултинационалне операције се реализују уз учешће више држава, под окриљем неке од међународних организација са циљем подршке миру, спречавања хуманитарних катастрофа и извођења заједничких одбрамбених операција. Ангажовање већег броја невладиних организација у зони извођења МнОп представља облик прилагођавања Уједињених нација на нове услове, обезбеђујући минималну контролу и максималну координацију напора свих учесника, уз ефикасно коришћење ограничених расположивих ресурса. Истраживање аутора текста о вредностима и учешћу припадника Војске Србије у МнОп је спроведено 2011. године са циљем утврђивања повезаности наведених појмова. Пилот истраживање је реализовано на узорку од 119 а затим и репрезентативном узорку од 1477 припадника Војске Србије помоћу упитника „МСМ-2007“ Института за стратегијска истраживања МО, где су под редним бројем осам испитаници одговарали на питање „да ли сте спремни да учествујете у МнОп“. Од њих се тражило да напишу редослед важности понуђених разлога за и против њиховог учешћа у МнОп, чиме смо утврдили најважније разлоге који мотивишу испитанике да се опредељују или не опредељују за извршавање наведене мисије.

кључне речи:

Референце

  • Аристотел. 1970. Никомахова етика. Београд: Култура
  • Бабић, Ј., Бојанић, П. 1998. Хуманитарне војне интервенције, Београд: Службени гласник
  • Војска Србије. н.д. ,,Мултинационалне операције“. Војска Србије. http://www.vs.rs/sr_cyr/medjunarodna-saradnja/multinacionalne-operacije/multinacionalne-operacije
  • Драгишић, З. 2011. Систем националне безбедности Републике Србије. Београд: Универзитет у Београду Факултет безбедности
  • Дулић, Д. 2007. Мировне и хуманитарне операције. Београд: Универзитет у Београду Факултет безбедности
  • Ђорђевић, Б., Тсукимура, Т., Лађевац, И. 2016. Globalized world: advantage or disadvantage, The review of international affairs. Београд: Институт за међународну политику и привреду
  • Закон о Војсци Србије. Сл. гласник РС, бр. 116/2007, 88/2009, 101/2010 – др. закон, 10/2015, 88/2015 – одлука УС, 36/2018 и 94/2019
  • Закон о одбрани. Сл. гласник РС, бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018
  • Закон о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије. Сл. гласник РС, бр. 88 од 28. октобра 2009, 36 од 10. маја 2018
  • Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2018. години. Сл. гласник РС, бр. 31/2018
  • Радончић, Х. 2008. Војска Србије у мировним операцијама Уједињених нација. Београд: Задужбина Андрејевић
  • Роквић, В. 2017. Системи одбране. Београд: Универзитет у Београду Факултет безбедности
  • Савић, С. 1999. Савремене војне операције. Београд: ВИЗ
  • ,,Средњорочни план Министарства одбране за период од 2021. до 2023. године“. 2021. Београд: Министарство одбране Сектор за политику одбране – Управа за стратегијско планирање. Број 13-20, 05.03.2021.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. Сл. гласник РС, бр. 94/2019
  • Стратегија одбране Републике Србије. Сл. гласник РС, бр. 94/2019
  • Устав Републике Србије. Сл. гласник РС, бр. 98/2006
  • Đorđević, Branislav, Zoran Jeftić, 2016. “The State of Security of Today s World After 70 Years of the United Nations”. Војно дело, 4/2016, pp.19-35.
  • Goulding, M. 1993. The Evolution of UN Peacekeeping. London: Oxford delivered,
  • Fortna, V. 2004. Peacetime, Cease-Fire Agreements and the Durability of Peace. Princeton University Press.
  • NORDCAPS (Нордијски договор за војну подршку миру). 2007. Операције подршке миру, тактички приручник, том 1, Каринан
периодика Политичка ревија 2/2021 2/2021 УДК 355.1(497.11):355.357 233-260
ç