Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ, КУЛТУРОЛОШКИ И ИДЕНТИТЕТСКИ ПРОЦЕСИ

У ПОТРАЗИ ЗА „КУЛТУРНИМ НАЦИОНАЛИЗМОМ” СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ

Сажетак

Промишљање ове теме иритирао је текст Исидоре Секулић под називом „Културни национализам”. Он је изашао у часопису Нови Србин 1912. године који је уређивао Васа Стајић у Сомбору. Српска национална идеја и њена политичка експресија, уочи „Великог рата” суочавала се са изазовима који су утицали на њену модификацију. Инсистирање на културној садржини националне идеје био је наратив који се на простору данашње Војводине, тада Јужне Угарске већ дуже време неговао. Активност под називом „књиге за народ” Матице српске, иза које је стајала делатност Тихомира Остојића имала је за циљ да едукативно оплемени националну идеју. У том процесу развијао се полемички тон са становиштем националног романтизма који се руководио емотивним набојем, а мање рационалним уравнотежењем националне идеје. Све то нам говори о врло динамичком процесу који у историјским околностима има упечатљиве изразе испољавања. Они могу да буду слични, али никако нису идентични и у том смислу је позивање на аналогију био мач са две оштрице који је чинио креативност и промишљање не само мање делотворним, већ и непожељним. Културна димензија националне идеје је њен политички израз који је одговарао конкретној историјској епохи, али је у позадини имао једну занимљиву мисао, а то је потреба за сталним образовањем и ширењем хоризонта политичке мисли и визије националне идеје.

кључне речи:

Референце

  • Arent, Hana. 1999. Izvori totalitarizma. Beograd: Feministička izdavačka kuća.
  • Ćosić, Dobrica. 2009. „Kako da stvaramo sebe”. Srpsko pitanje u XX veku, lična istorija jednog doba. 17–39. Beograd: Službeni glasnik, Biblioteka Svedoci epohe, Beograd.
  • Cvijić, Jovan. 1907. O nacionalnom radu: Predavanje držano u „Kolu Srpskih Sestara” 18. Februara 1907. Beograd: Za Demokratsku Štampariju Pavle Ranković.
  • Cvijić, Jovan. 1908. „Aneksija Bosne i Hercegovine i srpsko pitanje.” Beograd. Poslednji pristup 23. januar 2020. https://www.rastko.rs/antropologija/cvijic/govori-clanci/jcvijic-aneksija.html.
  • Cvijić, Jovan. 2000. Govori i članci, Sabrana dela, knj. 3, t. 1. SANU. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Đurić, Mihailo. 2009. „Evropski nihilizam”. O potrebi filozofije danas. Beograd: Sabrani spisi, knjiga 11, 151-197. Đurić, Mihailo. 2009. „Ogledalo srpsko”. U Izazovi nihilizma, iskustvo razlike, knjiga 9 195-203. Beograd: Službeni glasnik.
  • Dvorniković, Vladimir. 1995. Borba ideja. Beograd: Službeni list SRJ.Deretić, Jovan. 2018. Kulturna istorija Srba. Beograd: IKP EVRO BOOK.
  • Ekmedžić, Milorad. 2008. Dugo kretanje između klanja i oranja, Istorija Srba u novom veku (1492-1992). Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Krestić, Vasilije. 1999. „Duhovni problemi srpskog naroda Poseban otisak iz zbornika radova „Srpski duhovni prostor.” U Naučni skupovi, Akademija nauka i umjetnosti Republike srpske, Knjiga 1, Odeljenje društvenih nauka. Banja Luka, Srpsko Sarajevo. Poslednji pristup 25. januar 2020. https://jadovno.com/akademik-vasilije-krestic-duhovni-problemi-srpskog-naroda/#.XkJ4xSN7nIU.
  • Lompar, Milo. 2012. Duh samoporicanja, treće dopunjeno izdanje. Novi Sad: Orfeus.Marković, Saša. 2015. „Hipokrizija kao pretendent na arhetip nedorečenog u političkoj misli kod Srba”. Srpska politička misao 47 (1): 57–70. doi: 10.22182/spm.4712015.4.
  • Marković, Saša, i Snežana Besermenji. 2011. „Kulturni nacionalizam u političkoj misli kod Srba početkom 20. veka”. Srpska politička misao 34 (4): 377–394. doi:  10.22182/spm.3442011.19.
  • Nikolić, Kosta. 2012. Srpska književnost i politika (1945-1991), glavni tokovi. Beograd: Zavod za udžbenike.
  • Novaković, Stojan. 1906. Balkanska pitanja, manje istorijsko-političke beleške o Balkanskom poluostrvu 1886-1905. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.
  • Popović, Bogdan. 1914. „O vaspitanju ukusa”. Ogledi iz književnosti i umetnosti. ‒45. Beograd: S.B. Cvijanović.
  • Sekulić, Isidora. 1913. „Kulturni nacionalizam”. Novi Srbin. Januar-juni 1913.
  • Skerlić, Jovan. 1906. Omladina i njena književnost 1848-1871, Izučavanja o nacionalnom romantizimu kod Srba. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije.
  • Skerlić, Jovan. 1907. „Književni pregled, humor i satira Branislava Đ. Nušića.” Srpski književni glasnik. Knjiga 12 sveska 4: 276‒285.
  • Skerlić, Jovan. 1913. „Novi omladinski listovi i naš novi naraštaj“. Srpski književni glasnik. XXX  3: 105‒128.
  • Skerlić, Jovan. 1913. Današnji srpskohrvatski nacionalizam. Rijeka: Izdanje knjižare G. Trbojević.
  • Trgovčević, Ljubinka. 1986. Naučnici Srbije i stvaranje Jugoslavije. Beograd: Narodna knjiga, Srpska književna zadruga.
периодика Српска политичка мисао 1/2022 1/2022 УДК 323.15(=163.41):316.72 75-92
ç