Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА - ИСТОРИЈА, ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ

ТРАДИЦИЈА У СВЕТЛУ ПРОМЕНА

Сажетак

Променљива као и све на свету, традиција се због спорог ритма промена схвата као културна непромењивост због чега и има неупитни статус у заједници. Одређена првенствено својом прошлошћу, традиционална друштва су се и одликовала вековном непромењивошћу али и својом унутрашњом креативном динамиком израженом стварањем аутентичних облика материјалне и духовне културе. Спонтано, несвесно и свесно мењање традиције се разликује од оног њеног аспекта који се отпором према променама затвара у себе и постаје традиционализам. Уколико се овај процес сагледа у рецепцијској равни, онда се у епоси модерне може уочити повишена свест о могућности радикалне промене односа према наслеђу изражене у поништавању претходне и успостављању сасвим нове традиције.

кључне речи:

Референце

  1. Караџић Вук, Српски ријечник (1852), Сабрана дела Вука Караџића, књ. 11 (l), Просвета, Београд, 1986.
  2. Вукове народне пословице с регистром кључних речи, Нолит, Београд, 1996.
  3. Јанковић Велмар Владимир, Поглед с Калемегдана, поновљено издање, Библиотека града Београда, Београд, 1998.
  4. Јовановић Бојан, Српска књига мртвих, Градина, Ниш, 1992.
  5. Јовановић Бојан, Дух паганског наслеђа, Светови, Нови Сад, 2000.
  6. Јунг Карл Густав, Психолошки типови, Изабрана дела, књ. 5. Матица Српска, Нови Сад, 1977.
  7. Строс Клод Леви, Дивља мисао, Нолит, Београд, 1966.
  8. Хабермас Јирген, Теорија и пракса, Култура, Београд, 1980.
  9. Чајкановић Веселин, Мит и религија у Срба, СКЗ, Бео­град, 1973.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 316.72 99-110
ç