Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНА БЕЗБЕДНОСТ

ТЕРОРИЗАМ У ПОЛИТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ

Сажетак

Рад је посвећен дефинисању савременог тероризма и до­приносу науке политичке теорије на путу ка општеприхватљивој дефиницији тероризма. У овом раду нису посебно анализиране политичке теорије, већ је целокупан рад прожет политичком теоријом која изучава проблематику савременог тероризма. Поред појмовног одређења, аутор нуди своју дефиницију тероризма, а посебну пажњу посвећује мотивима носилаца овог вида насиља уз аргументацију да је сваки тероризам политички мотивисан. Критички су анализиране академске и административне дефиниције тероризма, посебно административне или дефиниције “по наређењу”. Осветлити дубинске димензије политичких аспеката савре­меног тероризма, представља велики изазов за науку, јер терори­зам као светски проблем није адекватно третиран од стране неких великих сила, због различитих циљева њихове спољне политике, као и места и улоге наднационалних организација у тој политици. Утврђивање узрока тероризма је веома тежак и магловит пут до циља. Непостојање друштвене анализе на светском нивоу о узроцима и мотивима није случајан пропуст појединих држава, већ њихова намера, што одгађа вероватноћу успешнијег антитерористичког деловања на глобалном нивоу. Дакле, међународни систем безбедности je пред великим изазовима: како очувати интегтралну безбедност и како заштитити грађане од све теже контролисаног политичког насиља тероризма.

кључне речи:

Референце

  1. European terorism, by Yonah Alexander and Dennis A. Pluchinsky, Brasseys, Washinton, 1992.
  2. Димитријевић, В.: Тероризам, Радничка штампа, Београд, 1982. Димитријевић, В.: Страховлада, Рад, Београд, 1985.
  3. Hoffman B.: Унутрашњи тероризам, Народна књига, Алфа, Београд, 2000.
  4. Horowitz Leonard G, Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare, Sandpoint, Tetrahedron, 2001.
  5. Гаћиновић Р.: Тероризам, Драслар партнер, Београд, 2005.
  6. Гаћиновић Р.: Антитероризам, Драслар партнер, Београд, 2006.
  7. Јаковљевић Д.: Тероризам с гледишта кривичног права, Службени лист СРЈ, Београд, 1997.
  8. Џонатан Р. Вајт, Тероризам, Alexandria Press, Београд, 2004.
  9. Taylor, Max. I Horgan, John (ur): Тероризам и будућност, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
  10. Wilkinson, R: Тероризам против демократије, Голден маркетинг, Загреб, 2002.
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 323.28:32.01 177-195
ç