Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ТЕРИТОРИЈАЛНА АУТОНОМИЈА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РЕГИОНАЛНУ ДРЖАВУ

Сажетак

Готово да данас не постоји држава у свету која не­ма или није имала у ближој или даљој прошлости про­блеме са становништвом барем на једном делу своје територије. Бројни су примери супротстављања државном централизму од стране различитих народа или етничких група, незадовољних у првом реду степеном и начином поштовања њихових посебности (историјских, националних, језичких, културних…) и интереса који одатле проистичу. Било је јасно да се у интересу целине државе и стабилности система мора приступити стварању посебног правног режи­ма и институционалним гаранцијама које би важиле за одређени део (или делове) територије и становништво ту настањено. Један од начина превазилажења стварних или претећих проблема је успостављање територијалне аутономије. У овом раду ћемо присту­пити утврђивању њених основних политичких карактеристика, заједничких елемената и општих црта као и специфичности везаних за поједине случајеве. Сматрамо да територијална аутономија има занимљиву перспективу пред собом, услед бројних и разно­ликих могућности које пружа у интересу дуготрајне политичке стабилности.

кључне речи:

Референце

  1. Игњатовић Ђорђе, Методологија истраживања криминалитета, Правни Факултет у Београду, 2009.
  2. Јовичић Миодраг, Лексикон српске уставности 1804-1918, Филип Вишњић, 1999.
  3. Јовичић Миодраг, Савремени федерализам, Службени гласник, 2006.
  4. Кутлешић Владан, Основи права, Службени лист СЦГ, 2005.
  5. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 16ème édition, 2007.
  6. Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Службени гласник 2000.
  7. Павловић Марко, “О правној свести код Срба”, Архив за правне и друштвене науке, број 1-3, јануар-септембар 1996.
  8. Савовић Миодраг, Органи управе у територијалној аутономији – положај и улога, 2004.
  9. Тасић Ђорђе, Проблем оправдања државе, увод у правне науке, енциклопедија права, Службени лист СРЈ, 1995.
  10. Favoreu Louis, Droit constitutionnel, Dalloz, 2009.
  11. Устави Шланије, Италије, Португала и Белгије.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 323.17:321.01 261-282
ç