Изабери језик:
Тема броја

ТРАНЗИЦИЈА

ТЕОРИЈСКА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВЕНОГ СЛОЈА МЕНАЏЕРА У ТРАНЗИЦИЈИ

Сажетак

Менаџери имају велики утицај и моћ у савременом неолибералистичком глобализму. Социолошко изучавање њихове професионалне и етичке улоге треба да се остварује у оквирима глобалног друштвеног контек­ста. Имајући на уму социјални карактер новог глоба­лизма и свеколике последице које он производи, ваља теоријски сагледати суштину и свестраност његове кризе, која превазилази ниво финансијских недаћа. Професионална улога менаџера је у великом узлету и има утемељење у њиховом знању и стручности, али и у контроли коју остварују, нарочито над радном снагом. Њихова етичност у тим процесима поприма извесна нова обележја, која треба спознати.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 4/2009 УДК: 316.344.24:005.331 273-302
ç