Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПРУЖАЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У КРИЗНИМ ВРЕМЕНИМА

ТЕОРИЈА ПРАВДЕ ЏОНА РОЛСА И (НЕ)ПОСТОЈАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ОВОГ ПРИСТУПА У ОБЛИКОВАЊУ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ГРАЂАНИМА И ГРАЂАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Аутори у тексту полазе од анализе једног од најзначајнијих дела Џона Ролса „Теорије правде“, као основе за идентификацију елемената од значаја за систем социјалне заштите Републике Србије, односно оног његовог дела који се односи на материјалне престације корисницима. „Теорија правде“ је имала дубоке импликације на обликовање многих система и његових делова, а нарочито политичких теорија и политичких наука. Ипак, имплицитне и/или експлицитне ефекте и утицаје остварила је и у обликовању оних делова јавних политика које до сада нису анализиране са тог полазног становишта, укључујући и систем социјалне заштите, односно поједине делове овог система. Стога, предмет рада представља анализа приступа и ефеката теорије правде, коју уобличава Џон Ролс у контексту социјалне заштите Републике Србије, односно оног дела система који се односи на материјалну подршку. Имајући у виду предмет овог рада, изведен је и циљ. А он се може одредити као анализа и идентификација (не)постојања елемената теорије правде, онакве какве је перципира приступ Џона Ролса, у делу материјалне подршке грађанима, кроз систем социјалне заштите.

кључне речи:

Референце

    • Мил, Џ. С., (1998). О слободи. Филип Фишњић, Београд;
    • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад, “Сл. Гласник РС” бр. 59/2008;
    • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС, бр. 42/2013;
    • Ролс, Џ. (1998). Теорија правде. Идавачка кућа ЦИД и ЈП Службени лист СРЈ;
    • Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.
периодика Социјална политика 3/2021 3/2021 УДК 1 Rawls J.:304(497.11) 53-69
ç