Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

СТУДЕНТСКО ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Сажетак

Евалуација вредности неког студијског програма представља процену задовољства различитим аспектима његових непосредних корисника у овом случају студената социјалне политике и социјалног рада. Овај рад има за циљ да прикаже резултате евалуације студијских програма основних и мастер академских студија Социјалне политике и социјалног рада на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Евалуација је усмерена на организацију и садржај студијских програма, на однос студената и наставника према њима, као и на предности и слабости ових програма и начин њиховог унапређења. У периоду од јануара до јуна 2016. године спроведене су анкете, фокус групе са студентима и индивидуални интервјуи са наставницима у циљу прикупљања неопходних података. Резултати су указали да су студенти и наставници задовољни уведеним иновацијама, пре свега садржајем ових курсева и квалитетом наставе која им омогућава даље усавршавање знања и практичних вештина релевантних за будућу праксу. Истакнута је већа потреба за праксом, као и за другачијом организациям наставе, што је у односу на реалне могућности студената за похађање наставе, тренутно теже реализовати. Препоруке полазника курсева указују на то да би било веома корисно у будућности смањити број теоријских, политиколошких предмета и проширити фонд часова постојећих курсева или обогатити садржаје програма још неким курсевима релевантним за социјалну заштиту, а који тренутно недостају.

кључне речи:

Референце

    1. Бако Розалија, Развојне вјештине НВО-а – Евалуација и мониторинг, Регионални центар за околиш за централну и источну Европу, 2002.
    2. Жегарац Невенка, Бркић Мирослав, Џамоња-Игњатовић Тамара, Оператив­но планирање у центрима за социјални рад, Републички завод за социјалну заштиту, Београд, 2010.
    3. Patton Michael Quinn, Qualitative Research and Evaluation Methos, (3rd ed.), Sa­ge Publications, Inc., Thousand Oaks, London, New Delhi, 2002.
    4. Simmons Bora, Designing Evaluation for Education Projects, Office of Education and Sustainable Development, NOAA, USA, 2005.
периодика Социјална политика 3/2016 УДК 378.14:364(497.11) 91-108
ç