Изабери језик:
Тема броја

УНИВЕРЗИТЕТ И СТВАРАЊЕ ЕЛИТА

СТРАТЕШКЕ ЕЛИТЕ У СРБИЈИ И РЕФОРМА ОБРАЗОВАЊА ИЛИ КАКО ЋЕ ВЕЛИКА КРИЗА СРБИМА ДОНЕТИ ЕЛИТУ НОВИХ ВИДИКА

Сажетак

Стратешке елите морају да суштински редефинишу своју садашњу улогу. У реформи образовања предстоји им да (1) пре свега селективније, критичкије и креативније преузимају спољна решења; (2) да се окрену сопственом идентитету и на њему формирају аутохтону оригиналност и (3) да реформа буде усмерена на заштиту слободе појединца, а не да следи огољену потребу индустрије и друштвено неодговорних капиталиста. Читав задатак моћи ћe се остварити тек кад се јавно експониране елите које следе споља наметнуте интересе промене по мери потреба српског друштва.

кључне речи:

Референце

  1. Burton, Mihael, Higley, John (1986) Elite Settlments, American Sociological Association Meetings, New York City,
  2. Елил, Жак (2010) Техника или Улог века, Анархија/ Блок 45 и Братство из Еревона, Београд.
  3. Енцесбергер, Ханс Магнус (1980) Немачка, Немач­ка, између осталог, БИГЗ, Београд.
  4. Грлић, Данко (1983) Лексикон филозофа, Напријед, Загреб.
  5. International Encyclopedia of the Social Science, 1968, www.encyclopdeia.com
  6. Marcuse, Herbert (1968), Čovjek jedne dimenzije, Veselin Masleša,
  7. Mills, С. Wright (1979) Bijeli ovratnik, Naprijed, Za­greb.
  8. Милс, С. Рајт (1964) Елита власти, Култура, Бе­оград.
  9. Орел, Давид (1976), Потчињена мисао – грнице кибернетике, границе хуманизма, Вук Караџић, Београд.
  10. Wipple, Mark (2004), The Dewey-Lippman Debate Today: Negotiating the Divide Between Patici atory and Elitist Model of Demokracy, file allacademic-research
периодика Национални интерес 3/2011 УДК 316.334.4:37.014(497.11) 283-300
ç