Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ВЕЛИКА СТРАТЕГИЈА СРБИЈЕ

Сажетак

Питање великих стратегија постало је поново актуелно у претходној деценији. Свет је током деведесетих година прошлога века веровао да је дошло до „краја историје“. Веровало се да велике стратегије, као дугорочне теорије и ставови о томе како једна држава пројектује своје националне интересе и вредности у ближој и даљој будућности и како перципира безбедносне изазове, ризике и претње и начине да на њих одговори, припадају прошлости. Брзо се показало да свет није тако безбедан, нити јединствен по питању вредности и циљева. Нови глобални сукоби отворили су питања делотворности старих и потребу за стварање нових великих стратегија. Централно питање овог чланка је постојање велике стратегије Србије и колико је Стратегија националне безбедности, као кровни документ у области националне безбедности део велике стратегије Србије. Питање којим се посебно бавимо је и да ли су велике стратегије резервисане само за глобалне силе или и мале и средње државе имају такве стратегије. На та питања покушавамо да дамо одговор кроз покушаје да у теорији нађемо прихватљиву дефиницију велике стратегије, кроз анализу великих стратегија САД и Кине, као највећих светских сила. Анализи Стратегије националне безбедности Србије посвећујемо посебну пажњу, јер сматрамо да се у њој налази највећи број елемената велике стратегије Србије.

кључне речи:

Референце

  • Balzaq, T., Dombrowsky P. & Reich S. 2019. Comparative Grand Strategy, A Framework and Cases. Oxford: Oxford U.P.
  • Гаћиновић, Р. 2004. Отимање Косова и Метохије. Београд: НИЦ Војска.
  • Драгишић, З. 2020. Систем националне безбедности Србије. Београд: Факултет безбедности.
  • Kačiga, Ž. 2019. Velika strategija Kine. Доступно на: http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2019/fb_pip_rio/fb_pip_rio-2019-ch1.pdf, приступљено 23. 01. 2021.
  • Martell, W. 2014. Grand Strategy in Theory. Ithaca: New York U.P.
  • Posen, B. 2014. A New Foundation for U.S. Grand Strategy. Ithaca: New York U.P.
  • Симеуновић, Д. 2000. Нововековне политичке идеје у Срба. Београд: Институт за политичке студије.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019.
  • Hanson, V. 2019. „China’s Brilliant, Insidious Strategy“. National Review, May 14, 2019. Доступно на: https://www.nationalreview.com/2019/05/china-strategy-build-economic-military-technological-superiority/, приступљено 23. 01. 2021.
периодика Политика националне безбедности 1/2021 1/2021 УДК: 327::911.3]:355.02(497.11) 37-54
ç