Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СТРАНКЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – ПРАВО, ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА? ИЗБОРИ ЗА СКУПШТИНУ ГРАДА БЕОГРАДА 2018. ГОДИНЕ

Сажетак

На изборима за одборнике у Скупштини града Београда, одржаним 2018. године, трећина листа имала је статус листе странке националне мањине. Рад анализира наступ ових листа у предизборној кампањи и однос носилаца тих листа и кандидата према чињеници да се ради о странкама националних мањина. Циљ анализе јесте да утврди да ли је примена специјалних механизама за остваривање парламентарне репрезентације националних мањина на овим изборима служила припадницима националних мањина да лакше остваре своје уставом и законима гарантовано право на политичку партиципацију. Анализа предизборне кампање и редовних активности пружила је основа за закључке да опште дефинисан законодавни оквир, у комбинацији са непостојањем критеријума у подзаконским актима, дају простора за произвољна тумачења и арбитрарну примену ових механизама, који, због тога, веома често не служе основној сврси. Рад нуди и могуће правце у којима би ревизија и измена законодавног оквира и његове примене могла да се креће у будућем периоду.

кључне речи:

Референце

  • Градска изборна комисија, Internet, http://www.beograd.rs/lat/gradska-izborna-komisija/1584422-izborne-liste/, 18/12/2018.
  • Градска изборна комисија, седнице Градске изборне комисије, Internet, http://www.beograd.rs/lat/gradska-izborna-komisija/1744460-sednice-gradske-izborne-komisije—saopstenja/, 18/12/2018.
  • Грађанска странка Грка Србије, Internet, https://gsgs.org.rs/novosti/intervju-mnogi-zloupotrebljavaju-manjinska-prava/, 28/12/2018.
  • Закон о локалним изборима, Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11
  • Закон о политичким странкама, Службени гласник РС, бр. 36/09 и 61/15 – одлука УС
  • Зелена странка Србије, Internet, http://zelenastrankasrbije.rs/beogradski-izbori/, 28/12/2018.
  • Зелена странка, Internet, https://www.zelenastranka.rs/, 28/12/2018.
  • Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда одржаних 4. марта 2018. године, Службени лист града Београда, бр. 29/18.
  • Извод из регистра политичких странака, Internet, http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/pstranke/izvod-iz-regisra-politickih-stranaka-101218.docx, 19/12/2018.
  • Јединствена странка правде, Internet, http://jsp.rs/index.php/letak, 28/12/2018.
  • Ниједан од понуђених одговора, Internet, https://nopo.rs/program/, 28/12/2018.
  • Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда 01 број 013-87/18, Службени гласник РС, бр. 4/18.
  • Републиканска странка, Internet,  https://www.republikanska.org/aktivnosti/, 28/12/2018.
  • Републички завод за статистику, Становништво – национална припадност, Подаци по општинама и градовима, Београд, 2012. године
  • Решење о утврђивању збирне изборне листе, Службени лист града Београда, бр. 18/18
  • Руска странка, Internet, http://ruskastranka.rs/o-nama/, 28/12/2018.
  • Странка правде и помирења, Internet, http://spp.eu.com/, 28/12/2018.
  • Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 4. март 2018. године, Службени лист града Београда, бр. 4/18.
  • Horowitz, Donald L., The Challenge of Ethnic Conflict. Democracy in Divided Societies, Journal of Democracy, 1993/4, стр. 18-37
  • Lijphart, Arend, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, Yale University Press, New Haven, Conn. and London 1997.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 324(497.11 Beograd)“2018“ 283-298
ç