Изабери језик:
Тема броја

СРПСКЕ ТЕМЕ – САДАШЊОСТ И ИСТОРИЈА

СРПСКИ ВОЈНИК И „ВЕЛИКИ РАТ“ – ИЛИ О ПОКУШАЈУ НАРУШАВАЊА ЉУДСКОГ ДОСТОЈАНСТВА

Сажетак

Намера овог рада је да приближи проблеме са којима се српски народ суочавао у геополитичкој ситуацији уочи и током ратних година 1914-1918. У ситуацији непосредне ратне опасности и претње окупације територије становништво Србије није имало избора. Народ се посветио војничкој дужности која је опет била мотивисана доста јасном потребом одбране сопствене земље. То је уливало појединцу снажан осећај праведне борбе и рата који нажалост не може да се избегне. Ратне околности су биле немилосрдне, а сналажљивост је плутала између морала и конформизма. Имајући све ово у виду, становиште о наводном српском националном-империјализму, са којом у наредним редовима полемишемо тешко да је одрживо.

кључне речи:

Референце

  1. Антонијевић, Драгана, Карађорђе и Милош, између историје и предања, Српски генеалошки центар, Београд, 2007.
  2. Арутюнов, С. А., Дневник солдата 1914-1915, Ростов на Дону, 2013.
  3. Арент, Хана, Извори тоталитаризма, Феминистичка издавачка кућа, Београд, 1999.
  4. Владимир, Франчевич, Меч и крест, Журнал Вопросы философии, Издательство Правда, Москва, 1991.
  5. Дубислав, Ото, Путовање по Србији у години 1829, Београд, 1898.
  6. Ериксон, Х. Ерик, Идентитет и животни циклус, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  7. Зечевић, Милош, Дневник, Крф, 1916.
  8. Ильин, Иван, Национальная Россия: наши задачи, Алгоритм, Москва, 2015.
  9. Јовановић, Владмир, Основи снаге и величине српске, Изабрани списи, Службени гласник, Београд, 2011.
  10. Лењин, Владимир, Империјализам као највиши стадиј капитализма. Београд, 1948.
  11. Лор, Эрик, Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны, Москва, 2012.
  12. Ковић, Милош, Срби 1903-1914, Историја идеја, Клио, Београд, 2015.
  13. Меньшиков, Михаил, Великорусская идея, Институт русской цивилизации, Москва, 2012.
  14. Марковић, Саша, Национално без одијума; поглед без претензија, Педагошки факултет у Сомбору, Сомбор, 2015.
  15. Марковић, Сима, Национално питање у светлости марксизма, Издање централног одбора Н.Р.П.Ј, Београд, 1923.
  16. Миодраговић, Јован, Трагични дани Србије: белешке из злогласне трогодишње владавине аустриске у Србији: 1915-1918, Београд, 1921.
  17. Митровић, Андреј, Србија у Првом светском рату, Службени гласник, Београд, 2014.
  18. Митровић, Андреј, Култура и историја, Архипелаг, Београд, 2008.
  19. Новаковић, Стојан, Косово, Загреб, 1901.
  20. Нушић, Бранислав, Четрдесет хиљада мученика. Девестопетнаеста, Ратна мемоарска и дневничка проза, Београд, 1921.
  21. Рајс, Арчибалд, Ратни извештаји из Србије и са Солунског фронта, Геополитика, Београд, 2014.
  22. Разговори са инвалидима, Инвалидска библиотека, Крф, 1917.
  23. Сазанов, Сергей, Дмитриевич, Воспоминания, Харвест, Минск, 2002.
  24. Секулић, Исидора, „Културни национализам“, Нови Србин, јануар-јуни, Сомбор, 1913.
  25. Скерлић, Јован, „Начело солидарности“, Српски књижевни гласник, Београд, 1904, свеска 8.
  26. Соловјов, Владимир, Светлост са истока, Логос, Београд, 2006.
  27. Seton-Watson, Robert, Serbia, Yesterday, Today and Tomorrow, The Kossovo day Kommittee, London, 1916.
  28. Seton-Watson, Robert, War and Democracy, London, 1915.
  29. Стојановић, Коста, Слом и васкрс Србије, Радио телевизија Србије, Београд, 2012.
  30. Тарди, Жак, Жан Пјерн-Верне, Проклети рат, 1914 – 1916, Суботица, 2013.
  31. Фортунатов, Владимир, Валентинович, Дискуссионные проблемы истории Первой мировой войны. Первая мировая война и проблемы российского общества, Санкт-Петербург, 2014, с. 9-15.
  32. Campbell, R.J, Тhe War nad the Soul, Dodd, Mead and Company, New York, 1916.
  33. Hobson, John Atckinson, Imperialism a study, London, 1902.
  34. Чубриловић, Васа, Српска православна црква под Турцима од XV до XIX века: http://www.rastko.org.rs/istorija/spc/vcubrilovic-crkva-turci_c.html.
  35. Шаренац, Данило, Топ, војник и сећање, Први светски рат и Србија 1914-2009, Институт за савремену историју, Београд, 2015.
  36. Браник, Нови Сад, 1914.
  37. Новости, Београд,
  38. Ратни дневник, Крагујевац, 1915.
  39. Ратни записи, Београд, 1915.
  40. Дело, Ниш, 1915.
  41. Српски књижевни гласник, Београд, 1904.
  42. Нови Србин, Сомбор, 1913.
  43. Руская Мысль, Москва, 1914.
  44. http://www.europeana.eu/portal/
  45. http://velikirat.nb.rs/
периодика Политичка ревија 3/2016 УДК 355.13(=163.41)“1914/1918“+94(497 .11)“1914/1918“ 23-38
ç