Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

СРПСКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ОДБОРИ – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА

Сажетак

Дуго су легислативне студије биле ван средишта политичке науке. Пад интересовања у теорији је одговарао општем уверењу о “сумраку парламената” (decline of legislatures) унутар политичких система. Међутим, последњих деценија оживљено проучавање скупштина, и посебно њихових одбора, поклапа се са започетим процесима свеобухватне институционализације парламената, првенствено кроз снажење утицаја одбора у периоду који се у литератури назива ”успон парламената(age of parliaments). Стога, у овом раду, централно место анализе заузима најновији Пословник Народне Скупштине Републике Србије из јула 2010, а у њему положај и улога скупштинских одбора. Пре тога се указује на теоријске аспекте конципирања легислативно-егзекутивних односа, тј. одбора као главних агената који утичу на природу тих релација, а тек потом се разматрају структура, процедуре рада и овлашћења српских одбора у упоредном контексту, као и утицај политичких партија на њихово чланство и функционисање. Овај рад је покушај аутора да прикаже институционални аранжман српског парламен­та и процени реформске потенцијале одбора.

кључне речи:

Референце

  1. Althingi, (editors: Arna Björk Jonsdottir and Solveig K. Jonsdottir), Althingi Ad­ministration, 2010.
  2. Arter, David: The Scottish Parliament A Scandinavian-Style Assembly?, Taylor & Francis, London, 2005.
  3. Bagehot: The English Constitution, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Whitmore, Sarah: State building in Ukraine: The Ukrainian parliament 1990-2003, Taylor & Francis, London, 2005.
  4. Grant, Moyra: The UK Parliament, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009.
  5. Damgaard, Erik, ’’How Parties Control Committee Members’’, in: Parliaments and Majority Rule in Western Europe (editor: Herbert Doring), Palgrave Mac­millan, 1995.
  6. Döring, Herbert, ‘’Parliamentary Agenda Control and Legislative Outcomes in Western Europe’’, Legislative Studies Quarterly, Comparative Legislative Re­search Center, Vol. 26, No. 1 (Feb., 2001).
  7. Извештај о раду одбора Народне Скупштине (11. јун 11. јун 2009), Република Србија. Народна Скупштина.
  8. Извештај о раду одбора Народне Скупштине у 2009. години, Република Србија. Народна Скупштина.
  9. Yamamoto, Hironori: Tools for parliamentary oversight, Inter-Parliamentary Union, 2007.
  10. Јовановић, Милан: Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  11. Carpowicz, Ewa and Wesolowski, Wlodzimierz, ’’Committees of the Polish Sejm in Two Political Systems’’, in: Committees in Post-Communist Democratic Parliaments (editors: David M. Olson and William E. Crowther), Ohio State University Press, Columbus, 2003.
  12. Campbell, Colton C. and Davidson, Roger H, ‘’US Congressional Committees: Changing Legislative Workshops’’, in: The new Roles of Parliamentary Com­mittees, (editors: Lawrence D. Longley and Roger H. Davidson), Frank Cass, London, 1998.
  13. Kim, Dong-Hun and Loewenberg, Gerhard, ‘’The Role of Parliamentary Com­mittees in Coalition Governments: Keeping Tabs on Coalition Partners in the German Bundestag’’, Comparative Political Studies, 38, No. 9, November 2005.
  14. Kreppel, Amie, ‘’Old dog new tricks: Understanding the Role of the Sejm since Democratization’’, Annual Meeting of the American Political Science Associa­tion, August 29 September 1, 2002.
  15. Крстић, Зоран: Политичка улога и моћ парламента у парламентарним системима, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  16. Leston Bandeira, Cristina: From Legislation to Legitimation: The role of the Por­tuguese parliament, Routledge, London and New York, 2004.
  17. Levy, Jessica, ’’Public Bill Committees: An Assessment Scrutiny Sought; Scrutiny Gained’’, Parliamentary Affairs, 63 No. 3, 2010.
  18. Malova, Darina and Sivakova, Dana, ‘’The National Council of the Slovak Repu­blic’’, in: The New Parliaments of Central and Eastern Europe (editors: David M. Olson and Philip Norton), Frank Cass, London, 2001.
  19. March, James G. & Olsen, Johan P, ’’Elaborating the ‘’New Institutionalism’’’’, in: The Oxford Handbook of Political Institutions (editors: A. W. Rhodes, Sarah A. Binder, Bert A. Rockman), Oxford University Press, 2006.
  20. Mattson, Ingvar and Strom, Kaare, ‘’Parliamentary Committees’’, in: Parliaments and Majority Rule in Western Europe (editor: Herbert Doring), Palgrave Mac­millan, 1995.
  21. Новаковић, Александар, ‘’Основне карактеристике и улога парламената у транзицији’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2005.
  22. Norton, Philip, ‘’Conclusion: Do Parliaments Make a Difference?’’, in: Parlia­ments and Governments in Western Europe (editor: Philip Norton), Routledge, Abingdon, 2004.
  23. Norton, Philip, ‘’Old Institution, new Institutionalism? Parliament and Govern­ment in the UK’’, in: Parliaments and Governments in Western Europe (editor: Philip Norton), Routledge, Abingdon, 2004.
  24. Rahman, Taiabur: Parliamentary Control and Government Accountability in South Asia, Routledge, Abingdon, 2008.
  25. Reschova, Janica and Syllova, Jindriska, ’’The Legislature of the Czech Repu­blic”, in: The New Parliaments of Central and Eastern Europe, (editors: David M. Olson and Philip Norton), Frank Cass, London, 2001.
  26. Rommetvedt, Hilmar, ’’Norwegian Parliamentary Committees: Performance, Structural Change and External Realtions’’, in: The new Roles of Parliamen­tary Committees, (editors: Lawrence D. Longley and Roger H. Davidson), Frank Cass, London, 1998.
  27. Rommetvedt, Hilmar: The Rise of the Norwegian Parliament, Taylor & Francis, London, 2005.
  28. Strom, Kaare: Minority Government and Majority Rule, Cambridge University Press, 1990.
  29. Strom, Kaare, ’’Parliamentary Committees in European Democracies”, in: The new Roles of Parliamentary Committees, (editors: Lawrence D. Longley and Roger H. Davidson), Frank Cass, London, 1998.
  30. Straw, Jack, New Labour, ‘’Constitutional Change and Representative Democ­racy’’, Parliamentary Affairs, 63 No. 2, 2010.
  31. Schellknecht, H, ’’The System of Parliamentary Committees’’, Constitutional and Parliamentary Information, 139-140, 1984.
  32. Shepsle, Kenneth A. and Weingast, Barry R, ‘’Formal Models of Legislatures’’, Legislative Studies Quarterly, Comparative Legislative Research Center, Vol. 19, No. 2 (May, 1994).
  33. The Hungarian National Assembly, Office of the National Assembly, Budapest, 2006.
  34. Пословници: Србије, Шведске, Француске, Португалије, Италије, Шпаније, Аустрије, Данске, Немачке, Норвешке, Финске, Швајцарске, Шкотске, Индије, Аустралије, Британије.
  35. Интернет: http://www.assemblee-nationale.fr/english /new_constitutional_provisions_may-2009.asp
  36. http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/ aboutparliament/howparliamentworks.htx#The state budget
  37. http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/committees/index.htx
  38. http://www.riksdagen.se/templates/R_Page.aspx
  39. http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/liaison-committee/
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 342.53:328.1(497.11) 51-73
ç