Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И РЕЛИГИЈА НА СРПСКОМ ЈЕЗИЧКО-ЕТНИЧКОМ ПРОСТОРУ

СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ ОД СРЕДЊОВЕКОВНЕ ТЕОДУЛИЈЕ ДО РАЗГРАДЊЕ МОДЕРНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Материјална и духовна достигнућа средњовековног периода владавине српске династије Немањић доказују да је овај период био најзначајнији историјски период у Србији што се тиче успостављања српског националног идентитета и државотворности, функционисања српске државе и њеног културног наслеђа и трајања. Свети Сава (рођен као Растко Немањић) као средишња личност у српској историји је успоставио српску државотворност и право законоправилом Крмчија на основу правних константинопољских докумената и личног залагања за принципе правде и со цијалне заштите. Владари из немањићке династије су потврдили и на специфичан начин надградили Крмчију и остале правне државне документе. Успостављање државног Устава у пост-османлијској модер­ној српској држави било је само површински фактор формализације државотворности и овај процес није обезбедио гаранције за поштовање људских права већине српског народа у пракси. Аутор текста је кроз аналитичко-синтетичку методу приметио да ни у данашњој генерацији српског народа нема гаранције за очување неких врло важних културно-историјских споменика угрожених најновијим најавама изградње хидроцентрала, вештачких језера или ауто-путева.

кључне речи:

Референце

  1. Barker, Ernest, Social and Political Thought in Byzantium from Justinian I to the Last Paleologue, Oxford, 1957.
  2. Bryant, Jacov, A New System in Ancient Mythology, III, T Payne, P. Elmsly, B. White, J. Walter, London, 1807.
  3. Du Cange, Caroli Du Fresne Domini, Illyricum Vetus & Novum, Haeredum Royerianorum, Posonii, 1746.
  4. Zonarae, Joannis, Historica Annalum, Patrologiae, Migne, Paris, 1864.
  5. Lactantius, Venantius Honorius Clementianus Fortunatus, The Works of Lactantius: A treatise on the anger of God, & T Clark, 1871.
  6. Милојевић, Милош С., Наши манастири и калуђерство, Штампарија код “Св. Саве” Кнез Михаилова број 4, репринт издање “Никола Пашић”, Београд, 1997.
  7. Oakley, Francis, Kingship the Politics of Enchantment, John Wiley & Sons, 2008.
  8. Пириватрић, Срђан, „Улазак Стефана Душана у Царство“, Зборник радова Византолошког института XLIV, 2007.
  9. “Spašavajući Gracanicu spašavamo sebe”, http://istinoljublje.wordpress.com/2566-2/. 4.11.2012.
  10. Теодосије, Житије Светог Саве, Стара српска књижевност у 24 књиге, књига 5, Просвета Српска књижевна задруга, Београд 1988.
  11. Трифуновић, Ђорђе, Очевици о великој сеоби Срба, Багдала, Крушевац, 1990.
  12. Царски руски летопис, прев. са староруског Витезовић, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
  13. Штрандман, Василиј, Балканске успомене, Жагор, Београд, 2009.
периодика Политичка ревија 1/2014 УДК: 323.1(=163.41)(091) 1-24
ç