Изабери језик:
Тема броја

ИСКУШЕЊА СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ: ИСТОРИЈСКИ И САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ

Сажетак

У чланку аутор најпре дефинише појмове нације и националног идентитета, а затим приказује детаљан опис српског националног идентитета. Српски национални идентитет аутор описује анализирајући његове основне елементе, као што су српски језик, српско писмо, историјско искуство, које сведочи српско идентитетско укорењивање и искорењивање, затим обрађује улогу православља и Српске православне цркве у формирању и јачању националног идентитета, као и питање националне државе, као фактора национал­ног идентитета и, најзад, сагледава актуелно стање српске државе и српске идеје.

кључне речи:

Референце

  1. Бакотић Лујо, Срби у Далмацији од пада Млетачке Републике до уједињења, Геца Кон, Београд, 1937.
  2. Деретић Јован, „Елементи за опис српског духовног простора“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС, главни уредник академик Милорад Екмечић, одговорни уредник академик Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  3. Други конгрес српских интелектуалаца, Београд, 1994.
  4. Дурковић-Јакшић Љубомир, Србија и Ватикан 1804-1918, Београд, 1990.
  5. Закључци Новосадског скупа, Зборник радова 2, приредио Петар Милосављевић, Логос Бачка Паланка/Књиготворница Логос Ваљево, 2007.
  6. Екмечић Милорад, „Српски духовни простор на размеђу векова“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС, главни уредник академик Милорад Екмечић, одговорни уредник академик Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  7. Ивић Павле, О језику некадашњем и садашњем, Београд-Приштина, 1990.
  8. „Језици са српске ливаде“, Новости, 1. август 2011.
  9. Јеротић Владета, Вера и нација, Ars Libri, Београд, 2005.
  10. Ковачевић Милош, „Значај Дубровника за стандардизацију српског књижевног језика“, у: Љетопис Матице српске у Дубровнику, Збор­ник радова 1, приредио др Момчило Суботић, Београд, 2010.
  11. Марковић Михаило, „Стварање српског духовног простора“, у: Срп­ски духовни простор, Зборник АНУРС, главни уредник академик Милорад Екмечић, одговорни уредник академик Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  12. Маројевић Радмило, Ћирилица на раскршћу векова, Дечје новине, Горњи Милановац, 1991.
  13. Милосављевић Петар, Српска писма, Бања Лука Бесједа, Београд, Ars Libri, 2006.
  14. Милосављевић Петар, „Језичко, књижевно и етничко разграничење Хрвата и Срба на територији данашње Хрватске“, у: Љетопис Ма­тице српске у Дубровнику, Зборник радова 1, приредио др Момчило Суботић, Београд, 2010.
  15. Милосављевић Петар, Срби и њихов језик, Београд, 2002.
  16. Милошевић-Ђорђевић Јасна, „Схватање националног идентитета у Србији“, Национални интерес, бр. 1/2005, ИПС, Београд, 2005.
  17. Надовеза Бранко, „Дубровник у историјама Срба“, у: Љетопис Ма­тице српске у Дубровнику, Зборник радова 1, приредио др Момчило Суботић, Београд, 2010.
  18. Недељковић Драган, „Српски духовни простор је у нама“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС, главни уредник академик Милорад Екмечић, одговорни уредник Петар Мандић, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  19. Његош Петар Петровић, Лажни цар Шћепан Мали, Писма, Београд, 1969.
  20. Смит Д. Антони, Национални идентитет, Београд, 1989.
  21. Стојадиновић Миша, „Питање националног идентитета у XXI веку“, Политичка ревија, бр. 1/2011, ИПС, Београд, 2011.
  22. Суботић Момчило, Хрвати и Босна. Геополитичке замисли у Хрватској према Босни и Херцеговини, Бели анђео, Шабац, 2002.
  23. Суботић Момчило, „Општесрпски карактер српске револуције 1804-­1815“, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 2004.
  24. Суботић Момчило, „Покрет Срба католика у Дубровнику и Далмацији национална и политичка мисао“, у: Љетопис Матице српске у Дубровнику, Зборник радова 1, приредио др Момчило Суботић, Београд, 2010.
  25. Суботић Момчило, „Продужетак хрватске политике“, Политичка ревија, бр. 2/2009, ИПС, Београд, 2009.
  26. Суботић Момчило, Политичка мисао србистике, ИПС, Београд, 2010.
  27. Суботић Момчило, „Однос филологије и идеологије код Срба“, Политичка ревија, бр. 1/2009, ИПС, Београд, 2009.
  28. Суботић Момчило, „Аустро-хрватски геополитички пројекат илирства и југословенства“, у: Српско питање и србистика, Зборник ра­дова 1, приредили Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Логос Бачка Паланка/Књиготворница Логос Ваљево, 2007.
  29. Цвијић Јован, Балканско полуострво – Основи антропогеографије, Београд, 1996.
  30. Филозофијски рјечник, доп. изд., група аутора у редакцији Влади­мира Филиповића, Накладни завод Матице хрватске, Загреб, 1984.
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 323.1(=163.41) 1-34
ç