Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

СРБИЈА, ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ИСТОЧНА ПОЛИТИКА (НЕКИХ) НОВИХ ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Ступањем у Европску унију свака држава престаје да сама формулише своју политику и прихвата обавезу да је прилагоди (и) интересима САД и водећих држава Европске уније. У том смислу у чланку се анализира источна политика неких нових чланова Европске уније и долази до закључка да је она (обавезно) антируска, мада у појединим периодима постоје и значајна одступања код неких држава, пре свега оних које спас од економске кризе траже у сарадњи са Русијом. Међутим, мање државе не могу да се одугр у притисцима Брисела и Вашингтона и скоро увек одустају од својих националних интереса у корист моћнијих. У случају Србије то има значајне последице по њену територијалну целовитост (Космет, а и неки други делови државе су упитни), али се отвара и питање оправданости политике „Европска унија нема алтернативу“. Такође, ни економски и сваки други опоравак (посебно националног идентитета) у овој вази развоја Србије, с обзиром на алтернативне пројекте Запада, није могућ без руских инвестиција, политичке, културне и друге подршке.

 

кључне речи:

Референце

  1. Ans, Ben: „A Corporate Ostpolitik“, Business New Europe, 28. 10. 2010.
  2. Buletin de energic şi mediu, 8 Mardi, 2007.
  3. Vilâggazdasâg, 30 januar, 2008.
  4. Данилевски, Ј. Николај: Русија и Европа, НИУ „Службени лист СРЈ“/ Досије, Београд, 1994.
  5. Дугин, Александар: Основи геополитике, књ 1, Геополитичка будућност Русије, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  6. Ђуровић, Богдан: „Лукашенко хвали Путина и оптужује Америку“, Печат, бр. 159.
  7. Јермолович, В. И./ Жумар, С. В.: Необјављени рат, Деловање римокатоличко-пољске илегале у Белорусији 1939-1953. године, Бели анђео, Шабац, 2003.
  8. Кнежевић, Милош: Србија и Русија, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  9. Куљанин, Бранимир: Источно питање у руској мисли 2, Филозофија историје и друштвено-политичка теорија, Филозофски факултет, Бања Лука, 2008.
  10. Ланцова, С. А. / Ачласова, В. А.: Мировая политика и межд­ународные отношения. Учебное пособие, Питер, Санкт-Петербург, 2009.
  11. Magyar Nemzet, 23 marcius, 2006.
  12. Michaels, Daniel: The Wall Street Journal, 28. 10. 2010.
  13. Милошевич, Зоран: „Веймарская метафора“ и Россия. К вопросу об отношениях Росси и США, у зборнику: Традиции в контексте русской культуры, Череповец, 2006.
  14. Милошевић, Зоран: Од Малоруса до Украјинаца, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2008.
  15. Милошевић, Зоран: „Европска унија и Русија стратешко партнерство или стратешка заблуда?“, Политичка ревија, бр, 4, Београд, 2008.
  16. Милошевич, Зоран: Из малоруссов в украинцы, Сатись, Санкт-Пет­ербург, 2009.
  17. Милошевић, Зоран: „Заблуде о НАТО пакту“, у зборнику: Србија – безбедносни и институционални изазови, приредио: Радослав Гаћиновић, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  18. Милошевић, Зоран: „Америка и фашизам“, Печат, бр. 147, Београд, 2011.
  19. Мировић, Дејан: Аргументи против Европске уније, Српски сабор Двери, Београд, 2008.
  20. Мурадян, Игорь: „Роль Румынии в Центрально-Восточной Европе“,
  21. „Na wschod patrz!“, Gazeta Wyborcza, 15. 03. 2008.
  22. Non-paper z polskimi propozycjami w sprawie przyszlego ksztaitu polityki rozszerzonej UE wobec nowych wschodnich sąsiadow//www.msz. gov.pl
  23. Népszabadsâg, 11 jùnius, 2005.
  24. Népszabadsâg, 17 marcius. 2007.
  25. Népszabadsâg, 10 és 11 december, 2007.
  26. Népszabadsâg, 17 marcius, 2008.
  27. Огњановић, Радивоје: „ЕУ Саморазарајући систем“, http://www.slobodanjovanovic.org/2011/01/28/radivoje-ognjanovic-eu-%e2%80%93samorazarajuci-sistem/
  28. Панов, Валерий: „Потечет ли Дунай вспять? Внешняя политика Румынии: современные вызовы и угрозы безопасности Украины“, http://www.mska-pravda.com/index.php/201006248424/stat-i/monitoring-smi72010-06-24-04-21-29.html
  29. „Премьер-министр Эстонии: Я благодарен SS“, http://www.regnum.ru/news/polit/1379248.html#ixzz1H3HjWqwc
  30. „Польская помощь. Беларусь“//www.polskapomoc.gov.pl;
  31. „Пульс планеты“, www.itar-tass.com/7 апр. 2006.
  32. „Следующая стадия еврокризиса: на очереди Франция?“, http://www.win.ru/ideas/5944.phtml
  33. Севастьянов, И. Б.: „Основные тенденции развития отношений ме­жду Россией и Европейским союзом“, у зборнику: 50-летие европе­йских сообществ и Россия: прошлое, настоящее, будущее, приредила: В. Е. Морозова, Санкт-Петербург, 2002.
  34. Ştiri interne, 8 febr., 2006.
  35. Ştiri interne, 8 febr., 2007.
  36. Степић, Миломир: „Геополитичност ширења Европске уније и поло­жај Србије“, Српска политичка мисао, бр. 1, Београд, 2010.
  37. Суботић, Момчило: „Србија и Европска унија“, Српска политичка мисао, бр. 1, Београд, 2010.
  38. Тренин, Д.: “Идентичность и интеграция: Россия и Запад в XXI в“, Pro et Contra, No 3, Москва,
  39. Царанов, Владимир: „Молдавское государство: извилистый путь развития“, Русин, № 2, Кишинев, 2009.
  40. Curentul, 10 March, 2007.
  41. Umland, Andreas: „Das Ende der Schröder-Doktrin“, Die Zeit, 3. 2011.
  42. www.itar-tass.com. 23 дек., 2007.
  43. Шафаревич, Игор: Русофобија, „Погледи“, Крагујевац, 1993.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 327(497.11):327(4-672 EU) 159-182
ç