Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

СРБИЈА И ЕВРОАЗИЈСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПРОСТОР

Сажетак

Приказ зборника: Србија и евроазијски геополитички простор (приредили Миломир Степић, Живојин Ђурић), Институт за политичке сту­дије, Београд, 2013, 446 стр.

 

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 1/2014 УДК 911.3::327(497.11) ”19/20”(082)(049. 3) 231-235
ç