Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА ПОЛЕМИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

СРБИ И ГЕНОЦИД

Сажетак

Приказ књиге: Петар Милосављевић, Срби и геноцид, Институт за политичке студије, Београд, 2017.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 2/2017 УДК 323.1(=163.41)“19“(049.3) 247-258
ç