Изабери језик:
Тема броја

РУСКА СПОЉНА ПОЛИТИКА И СРБИЈА - ЧЛАНЦИ

СПОЉНА ПОЛИТИКА РУСИЈЕ НА ЕВРОПСКОМ ПРАВЦУ (СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА БАЛКАН)

Сажетак

Рад се бави основним стратегијским правцима савремене руске политике на свом европском правцу. Русија је у сталном узлету током последње деценије, за разлику од тешке кризе у којој се налазила током деведесетих година 20. века. Као резултат јачања земље, долази и до њене истакнутије позиције у међународним односима, а у овом раду посебно је анализирана политика и позиција земље у Европи, имајући у виду да је Русија светска сила и двоконтинентална земља (евроазијска). Поред примарног интереса који Русија има на простору Заједнице независних држава, она у Европи највише полаже на стратешку сарадњу са Немачком и Француском. Русија има низ сукоба интереса са САД, са којом поред тога има и одређена питања сарадње.

кључне речи:

Референце

  1. Этноконфессионалъные продессъ в Беларуси и формираование патриотизма, Националная академия наук Бе­ларуси, Институт философии, ИООО «Право и экономика», Минск, 2004;
  2. Жилцов С. С., Неоконченная пъеса для оранжевой Украины, Международные отношения, Москва, 2005;
  3. Кегли Чарлс В. Виткоф и Јуџин Р., Светска политика, Тренд и трансформација, Центар за студије ЈЕ, ФПН и Дипломатска академија, Београд, 2004.
  4. Лушков Јуриј, Буђење Русије, Фиип Вишњић, Београд, 2008;
  5. Медведев Рој, Путин, повратак Русије, Компанија Новости, Београд, 2007.
  6. Monbrial dе Thierry, Quense ans qui boulevarserent le monde, Dunod, Paris, 2003;
  7. Нарочницка Наталија, Русија и Руси у светској политици, Српска књижевна задруга, Београд, 2008.
  8. Петровић Драган, Русија на почетку XXI века геополитичка анализа, Прометеј, Нови Сад и Институт за политичке студије, Београд, Нови Сад 2007;
  9. Петровић Драган, Геополитика постсовјетског простора, Прометеј, Нови Сад и Институт за међународну полити­ку и привреду, Београд, Нови Сад, 2008;
  10. Soljsenitsyne Alexandre, Le problème russe à la fin du XX si­ècle, Fayard, Paris 1994;
  11. Фуше Мишел, Eвропска републиш, Стубови културе, Бeoгрaд, 2001.
периодика Национални интерес 1-2/2009 УДК: 327(470+571):327(4)”20” 163-182
ç