Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА ИСТРАЖИВАЊА

СПОЉНА ПОЛИТИКА ЕУ И КОСОВО: ХРОНИКА НАЈАВЉЕНЕ НЕЗАВИСНОСТИ

Сажетак

У овом чланку настојаћемо да укажемо на основне одлике спољне политике ЕУ према косовској кризи. Ово захтева анализу њене спољне политике 90-тих годи­на (1), затим њено ангажовање око решења коначног статуса Косова (2). Једнострано признавање Косова имаће одређене последице по ЕУ и њену спољну политику, али и по земље западног Балкана (3).

кључне речи:

Референце

  1. Милош Кнежевић, “Косово и Метохија у Србији – Србија у Европи”, Национални интерес, 01/2006, стр. 51-94.
  2. Јан Еберг, Александар Митић, “Косово и Метохија – пети чин дра­ме”, Национални интерес, 01/2006, стр. 95/110.
  3. Зоран Лутовац, “Међународна заједница и косовско питање (1997-­1999)”, Нова српска политичка мисао, n° 3-4, 1999, стр. 93-130.
  4. Сајмон Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007.
  5. Југословенска криза: поуке за међународно право, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у мају 2000. године на Правном факултету у Нишу, Центар за публикације, 2001.
  6. Александар Фатић, Нови међународни односи, Службени лист СРЈ, 1999.
  7. Aristotle Tziampiris, “Kosovo’s Future Sovereignty: A Role for the Euro­pean Union”, Southeast European and Black Sea Studies, 2005, vol. 5, n° 2.
  8. Barbara Delcourt, “La décision de recourir à la force contre la Yougosla­vie: quels niveaux de pouvoirs? Quel rôle pour l’Europe?”, in Olivier Corten, Barbara Delcourt (dir.), Droit, légitimation et politique extérieure: l’Europe et la guerre du Kosovo, Bruylant, Bruxelles, 2001.
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 341.218(497.115):327(4) 57-70
ç