Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ТРАНЗИЦИОНИМ ДРУШТВИМА

СОЦИОДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Сажетак

Запошљавање и рад представљају последњу фазу професионалне рехабилитације. Према Конвенцији 159 о Професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ометеношћу, сврха професионалне рехабилитације је задржавање одговарајућег запослења, напредовање у радном процесу, односно стварање услова за интеграцију ових особа у друштво. Циљ истраживања је утврђивање социодемографских фактора који утичу на укључивање глувих и наглувих особа у радни процес. Узорак је чинило 210 испитаника, 140 из типичне популације и 70 глувих и наглувих запослених у отвореној привреди (грађевинске фирме, штампарије, здравствене установе, козметички и фризерски салони, перионице, магацини итд.), и у заштитним радионицама (ДЕС у Кајмакчаланској и Кумодрашкој улици). Испитаници типичне популације представљају први подузорак, а глуве и наглуве особе други подузорак који ће се дескриптивно, табеларно и графички приказати. Социодемографски подаци су прикупљени из радног досијеа или од самих испитаника. За потребе прикупљања података коришћена је Ска­ла за процену односа чујућих особа према запошљавању глувих и наглувих радника. Скала се састоји из три супскале: Супскала општих ставова о запошљавању Г/Н особа (7 ајтема), Супскала за процену радних компетенција Г/Н особа (22 ајтема) и Супскала за процену социјалних компетенција Г/Н особа (16 ајтема). Истраживање је показало да су социодемографски фактори који утичу на укључивање глувих и наглувих особа у отворену привреду тип предузећа, пол, старосна доб и степен образовања.

 

кључне речи:

Референце

  1. Андрејевић Душанка, Међународна искуства и савремене тенденције у професионалном оспособљавању, самозапошљавању и запошљавању особа са посебним потребама, Завод за тржиште рада, Београд, 2000.
  2. Гајин Саша, Дискриминација особа са инвалидитетом, Центар за унапређење правних студија, Београд, 2009.
  3. Colin Bames, Geoffrey Mercer, “Disability, work, and welfare challenging the so­cial exclusion of disabled people”, Work, Employment & Society, 19/2005, стр. 527-545.
  4. Forrester-Jones Rachel, Jones Samantha, Heason Sophie, “Supported Employ­ment: a Route to Social Networks”, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, British Institute of Learning Disabilities, Wiley, no. 17/2004, стр. 199-208.
  5. Foster Susan, MacLeod Janet, “Deaf people at work: assessment of communica­tion among deaf and hearing persons in work settings”, International journal of audiology, British Society of Audiology, London, no. 42/2003, стр. 128-139.
  6. Hyde Marcus, “From Welfare to Work? Social Policy for Disabled People of Work­ing Age in the United Kingdom in the 1990s”, Disability & Society, Unitedpress, London, 2000, no. 15, стр. 327-341.
  7. International Disability Rights Monitor, Regional Report of Europe, Chicago, 2007.
  8. Kramer Sophia, Kapteyn Theo, Houtgast Tammo, “Occupational performance: Comparing normally hearing and hearing-impaired employees using the Am­sterdam Checklist for Hearing and Work”, International journal of audiology, British Society of Audiology, London, no. 45/2006, стр. 503-512.
периодика Социјална политика 1/2017 УДК 331.5.024.5-056.263 63-76
ç