Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ ОД XVI ВЕКА ДО 1918. ГОДИНЕ

Сажетак

Рад је посвећен анализи социјалних, економских и политичких приликама српског народа у периоду османске владавине над Србима и борби српскога народа за национално и социјално ослобађање од вековног ропства. Османско царство, у освојеним српским земљама, наметнуло је декадентан привредни, политички и културни поредак. Тиме су до тада сва достигнућа била потрта, и од тога времена овај део Европе заостаје у развоју у односу на Западну Европу. У истом периоду на осталом делу слободне Европе, на основама просветитељства, успешно се развијају све сфере друштвеног живота. У слободном западно-европском амбијенту развијана је духовност, а научна открића су врло брзо имала примену у пракси што је овом делу Европе обезбедило напредак у сваком погледу. За то време, на просторима наших земаља вођена је пре свега, борба за национално и социјално ослобађање од вековног ропства. На Западу Европе развијано је индустријско друштво које је обезбеђивало напредак и развој, а овај део Југоисточне Европе заостајао и имао карактер неразвијене европске периферије. Од тога периода српска друштвена заједница у пост-отоманском раздобљу има специфичан развој и зависну позицију у међународној подели рада која се осећа до данас.

кључне речи:

Референце

  • Јагодић Милош, Насељавање Кнежевине Србије 1861-1880, Историјски институт, Београд, 2004.
  • Јанковић Драгослав, О политичким странкама у Србији XIX века, Просвета, Београд, 1951.
  • Крестић Василије, Љушић Радош, Програми и статути српских политичких странака до 1918. године, Књижевне новине, Београд, 1991.
  • Мандић Б. Петар, Југославија илузија или визија, ЛОМ, Београд, 2002.
  • Марковић Светозар, Србија на истоку, Просвета, Београд, 2016.
  • Мари Жанин Чалић, Социјална историја Србије 1815-1941, Kлио, Београд, 2004.
  • Његован Драго, Присаједињење Војводине Србији, Музеј Војводине, Нови Сад, 2004.
  • Прота Матија Ненадовић и његово доба – Кочина крајина 1788-1791, САНУ, Београд, 1978.
  • Стојановић Трајан, Балканска цивилизација, Центар за геопоетику, Београд, 1995.
  • Статистички преглед Краљевине Југославије по бановинама, попис 1921, Београд, 1931.
  • Терзић Предраг, Слобода у сенци круне: Србија између народне суверености и политичког елитизма, Завод за уџбенике, Београд, 2018.
  • Ћоровић Владимир, Илустрована историја Срба, Књига пета, Политика, Народна књига, Београд, 2006.
периодика Политичка ревија 2/2019 2/2019 УДК 316.42+338(497.11)(091)“15/1918“ 229-253
ç