Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ТРАДИЦИЈЕ, ИСТОРИЈЕ, КУЛТУРЕ

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КАО БИТНО ОБЕЛЕЖЈЕ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА У СРЕДЊОВЕКОВНОМ ПЕРИОДУ

Сажетак

У овом тексту аутор је аналитичко-синтетичком методом анализирао настанак, развој и урушавање система социјалне заштите у Србији кроз историју од праисторијског времена до данашњег периода. Наводећи примере из оригиналних историјских повеља и летописа и анализирајући промене у српском правном систему у периоду успостављања модерне државе Србије, аутор је издвојио као позитиван пример осниваче српске средњовековне династије Стефана Немању и његовог сина Светог Саву и различите краљеве и краљице из немањићке династије који су својим познавањем правних наука, социјалне заштите и човекољубљем засновали један успешан систем социјалне за­штите који је штитио старе људе, људе са телесним недостацима, удовице, сиромашне жене и људе који су трпели било какав вид насиља и неправде. Аутор је такође анализирао неке недостатке у заснивању политичког и правног система у модерној Србији кроз 19. и 20. век све до данашњег стања у области социјалне заштите у Србији.

 

кључне речи:

Референце

  1. Божанић, Снежана, Чување простора, међе, границе – разграничења у српској држави од 13. до 15. века, докторска дисертација, Одсек за историју, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 2010.
  2. Византијски извори за историју народа Југославије, I 1955, II 1959, Византолошки институт САНУ, Београд.
  3. Вуковић, Слободан, ’’Стратегија лажног мира у кући (Економски односи између региона у Краљевини Југославији)“, Социолошки преглед, 4/2005, вол. 39.
  4. Гавела, Бранко, „Протоисториски и антички Сингидунум“, Посебан отисак из Годишњака Музеја Града Београда, књ. II, Београд, 1955.
  5. Димитријевић, Лаза, Како живи наш народ, Инфинитас, Београд, 2010.
  6. Du Cange, Caroli Du Fresne Domini, Illyuricum Vetus & Novum, Haeredum Roerianorum, Posonii, 1746.
  7. Đorđević, Miroslav, „Pravni transplanti i Srbijanski građanski zakonik iz 1844.“, Strani pravni život, 1/2008,
  8. Матић, Петар, “Развој локалне самоуправе у Републици Србији“, Политичка ревија, 3/2006.
  9. Милојевић, Миодраг, Стари српски век, Vandalija, Beograd, 2008.
  10. Михаљчић, Раде, Лазар Хребељановић: историја, култ, предање, БИГЗ, Београд, 1989.
  11. Николић, Дејан, Српске краљице и царице, Народна школа Ресавска школа, Деспотовац, 1998.
  12. Новаковић, Стојан, Село, Српска књижевна задруга, Београд, 1965.
  13. Станојловић, Мат.; Гајић, Мил., Ј., Деспот Стефан Лазаревић Историјска расправа, Издање општине београдске, Царна радикална штампарија, Београд, 1894.
  14. Петровић, М. Крмчија Светог Саве о заштити обесправљених и социјално угрожених, Библиотека Репринт, Штампарија Српске патријаршије, Београд, 1990.
  15. Perović, Latinka, „Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka“, Biblioteka Helsinške sveske, br. 23, Beograd, 2006.
  16. Plinius Secundus Maior, Naturalis Historia
  17. Срејовић, Драгослав, Кад смо били културно средиште света, ТИА Јанус, Ars libri и Кремен, Београд, 2001, Библиотека Лавиринт, књ. 10.
  18. Чоловић, Радоје, „800 година српске медицине и 140 година Српског лекарског друштва“, Предавање одржано на Другом научном скупу „800 година српске медицине“, манастир Св. Прохор Пчињски, до 12. јуна 2011.
  19. Wilkinson, John Gardner, Dalmatia and Montenegro, John Murray, Lon­don, 1848.
периодика Политичка ревија 3/2013 УДК: 364(497.11)(091) 17-40
ç