Изабери језик:
Тема броја

РУСКА СПОЉНА ПОЛИТИКА И СРБИЈА - ЧЛАНЦИ

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ РУСКЕ БЛИСКОИСТОЧНЕ ПОЛИТИКЕ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

Сажетак

Измене у међународном поретку одликују се сукобима великих сила и променама у економским кретањима. Изучавање руске политике на Блиском истоку од изузетне је важности због стратешког и привредног значаја регије за свет. Аутор је поделио текст у четири целине и закључак. У првом поглављу он наводи разлоге за истраживање, истиче проблеме и пружа кратки историјат односа Русије и Блиског истока који претходи раздобљу којим се бави. Он даје и краћи преглед аутора који се баве истом или сличном тематиком. Друго поглавље је нека врста продужетка увода јер се бави периодом прве половине 1990-их. Поглавље „Повратак у исламски свет” представља преглед економских политика, дипломатије и, у мањој мери, безбедносних иницијатива Москве у региону. Четврто поглавље посвећено је НАТО експанзији на Блиском истоку и одговору Русије на ову политику. Анализа резултата истраживања политике Русије у овој регији у периоду 1996-2008, показује да је она на простору од Марока до Авганистана успела да прошири утицај и врати се на светску сцену у улози глобалне силе. Тиме је она нарушила сам концепт унилатерализма.

кључне речи:

Референце

  1. “Fact Sheet: The North Atlantic Treaty Organization”, U.S. De­partment of State 95/11/22 Fact Sheet: NATO, Bureau of Public Affairs, Интернет, http://www.fas.org/man/nato/offdocs/us_95/dos951122.htm, скинуто: 22/08/2008.
  2. “Istanbul Cooperation Initiative”, 28 June 2004, Интернет, http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.htm, скинуто: 28/04/2008.
  3. “Концепция внешней политики Российской Федерации”, Пре­зидент Росии 12 июля 2008 года, Пр-1440, интернет, http://kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml, скинуто: 05/05/2009.
  4. “National Security Concept of the Russian Federation”, from Rossiiskaya Gazeta, January 18, 2000. Approved by Presidential Decree No. 1300 of 17 December 1999 (given in the wording of Presidential Decree No. 24 of 10 January 2000).
  5. “The Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, Approved by the President of the Russian Federation V. V. Putin June 28, 2000, Интернет, http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm 08/10/2007.
  6. “Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century”, A Report of The Project for the New Ame­rican Century September 2000, p. 78.
  7. “Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Рос­сийской Федерации в 2008 году”, Обзор МИД России, Мо­сква, март 2009 года.
  8. Др Драган Петровић, Русија на почетку XXI векаГеополитичка анализа, Нови Сад 2007
  9. Драгош Калајић, „Трећи пут” Солжењицина, Двери српске, год. X, број 39, Београд 2008, стр. 428.
  10. Charles A. Beard, The idea of national interest, Quadrangle Paper­backs, Chicago 1966, p. 475.
  11. Др Јелица Курјак, Руска политика на Балкану, Београд 1999.
  12. Zbigniew Brzezinski, “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives”, Basic Books 1997, p. 240.
  13. Айгуль Султанова, „Казахстанская нефть пойдет своим пу­тем”, 27.03.2008, Интернет, http://www.ng.ru/cis/2008-0327/8_kazahstan.html?mtheme=2_1, скинуто: 27/03/2008.
  14. Andrei Fedyashin, “Russia-Turkey: Blue Stream is not enough”, RIA Novosti 01/07/2008, Интернет, http://en.rian.ru/analysis/20080701/112739778.html, скинуто: 10/10/2008.
  15. Andrei Tsygankov, “Finding a Civilisational Idea: ‘West,’ ‘Eura­sia,’ and ‘Euro-East’ in Russia’s Foreign Policy”, Geopolitics, Vol.12, 2007, pp. 375-399.
  16. Andrew Campbell, “Russia’s Primakov and Iraq’s Hussein: the World’s Most Dangerous Political Partnership”, National Obser­ver 41 Winter 1999, Интернет, http://www.nationalobserver.net /1999_winter_campbell.htm, скинуто: 16/08/2008.
  17. Ariel Cohen, “The Primakov Doctrine — The Missing Link betwe­en Russia and Iraq?”, The Heritage Foundation, December 15,
  18. 1997, posted: October 28, 2004 Интернет, http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1259846/posts, скинуто: 25/08/2008.
  19. Ariel Cohen, “NATO’s Frontiers: Eurasia, the Mediterranean, and the Greater Middle East”, Heritage, January 9, 2006, Интернет, http://www.heritage.org/Research/Europe/hl919.cfm.
  20. Ariel Cohen, “Putin’s Middle East Visit: Russia is Back”, Heritage Foundation, March 5, 2007.
  21. Ariel Cohen and James A. Phillips, “Russia’s Dangerous Mis­sile Game in Iran”, Heritage, Executive Memorandum #503 No­vember 13, 1997, Интернет, http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/EM503.cfm, скинуто: 12/10/2007.
  22. Bernard Gelb, “Russian Oil and Gas Challenges”, January 3, 2006, Congressional Research Service.
  23. “Chechnya no longer just a Russian issue”, NUPI, 01.1995, Интернет, http://www2.nupi.no/cgi-win//Russland/krono.exe?3693, скинуто: 11/11/2008.
  24. “Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2000-2007”, October 23, 2008,
  25. Fiona Hill, “Energy Empire: Oil, Gas and Russia’s Revival”, The Foreign Policy Centre, London September 2004, Интернет, http://www.brookings.edu/views/articles/Fhill/20040930.pdf, скинуто: 01/10/2008.
  26. “From the Days of A”, Time March 12, 1990 Интернет, http://www.time.com/time /magazine/article/0,9171,969582-6,00.html, ски­нуто: 10/10/2008.
  27. Elena V. Suponina, ”Perche’ non siamo piu’filoarabi”, Limes dos­sier, Интернет, http://limes.espresso.repubblica.it/wp-content/uploads/2008/05/000-000_lim_3-08_suponina.pdf, 16/07/2008;
  28. “Gas channel planned via Turkey”, Turkses, Интернет, http:// www.turkses.com/index.php?option=com_content&task=view&id=495&Itemid=36, скинуто: 16/11/2006.
  29. Geoffrey Kemp and Paul Saunders, “America, Russia, and the Gre­ater Middle East Challenges and Opportunities”, The Nixon Center, Washington DC November 2003, Internet, http://www.nixoncenter.org/publications/monographs/US_Russia_ME.pdf, скинуто on: 02/10/2008.
  30. Dr. Esat Arslan, New Alternative “Pax Turkistana” After Paxturcica, The Journal of Turkish Weekly, 30 June 2005, http://www.turkishweekly.net/articles.php?id=92, скинуто: 30/06/2005.
  31. Igor Khrestin and John Elliott, “Russia and the Middle East”, Middle East Quarterly WINTER 2007 • Volume XIV: No. 1, Интернет, http://www.meforum.org/article/1632, скинуто: 10/04/2008.
  32. Ilya Bourtman, “Putin and Russia’s Middle Eastern Policy”, MERIA, Volume 10, No. 2, June 2006, Интернет, http://meria.idc.ac.il/journal/2006/issue2/jv10no2a1.html, 12/07/2008.
  33. Jana Borisovna, ”Il mondo arabo è un partner economico vita­le per la Russia?”, 26/05/2007Интернет, http://www.arabnews.it/2007/06/06/il-mondo-arabo-e-un-partner-economico-vitaleper-la-russia/, 25/07/2008.
  34. Jana Borisovna, “Il ruolo russo nella crisi iraniana”, 2 Luglio 2008, Интернет, http://www.arabnews.it/2008/07/02/il-ruolo-russonella-crisi-iraniana/, скинуто: 26/06/2008.
  35. John C. K. Daly, “Russia Sees Great Opportunities in 2007 for State Armaments Firm Rosoboroneksport”, March 1, 2007, Интернет, http://wwwjamestown.org/edm/article.php?article_id=2371956, скинуто: 12/04/2008.
  36. Konstantin Makienko “New Customers for Russian Fighters”, Rus­sia & CIS Observer, NO.1 (16) February 2007, Интернет, http:// www.ato.ru/rus/cis/, скинуто: 24/03/2008.
  37. “Kozyrev tours the Middle East”, NUPI,04.1995, Интер­нет, http://www2.nupi.no/cgi-win//Russland/krono.exe?3410, 11/11/2008.
  38. “Kremlin between East and West”, The Russia Journal, September 13 -19.1999, Интернет, http://russiajournal.com/archive/The_Russia_Journal/1999/September/13.09.1999/Opinion/Sep.13-07.pdf, скинуто: 12/11/2008, page 7.
  39. “Letter of Invitation to the Madrid Peace Conference October 30, 1991”, Интернет, http://www.lebanonwire.com/prominent/historic_documents/1991_invitation_to_madrid_conference.asp, скинуто: 15/06/2008.
  40. Matteo Legrenzi, “Nato In The Gulf: Who Is Doing Whom A Fa­vor?”, Интернет, http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5400/is_200704/ai_n21284813/print, скинуто: 25/05/2007.
  41. Miles Ignotus, “Seizing Arab Oil” Harper’s Magazine, March 1975, Posted on Thursday, January 22, 2004; Интернет, http://harpers.org/SeizingArabOil.html, скинуто са: http://blythe-systems.com/pipermail/nytr/Week-of-Mon-20041227/ 011140.html, 18/02/2008.
  42. Miljan Filimonović, „Obnova moći Ruske Federacije – implikacije na međunarodni položaj Republike Srbije”, u: dr Dragan Đukanović (prir.), Savremeni međunarodni izazovi: globalna i regio­nalna perspektiva, Beograd 2008,
  43. Rashid Khashana, “La Russia gioca la carta delle armi e del gas per guadagnarsi una posizione in Nord Africa”, 6 Giugno 2007, Интернет, http://www.arabnews.it/2007/06/06/la-russia-gioca-la-carta-delle-armi-e-del-gas-per-guadagnarsi-una-posizionein-nord-africa/, скинуто: 30/04/2007;
  44. Robert Freedman, “Russia аnd The Middle East: Ae Primakov Era”, Middle East Review of International Affairs MERIA, Vo­lume 2, No. 2 May 1998, Интернет, http://meria.idc.ac.il/journal/1998/issue2/jv2n2a1.html, скинуто 24/03/2008.
  45. Robert O. Freedman, “Russia’s Middle East Ambitions”, Middle East Quarterly, September 1998, Интернет, http://www.meforum.org/article/405, скинуто 03/03/2008.
  46. Robert O. Freedman, “Russia in the Middle East: Is Putin Under­taking a New Strategy?”, February 10, 2005, Интернет, http://www.mideasti.org/summary/russia-middle-east-putin-undertaking-newstrategy 02/10/2008, скинуто: 05/07/2008.
  47. Robert O. Freedman, “The Russian Invasion of Georgia Its Impact on Israel and Middle East”, Caucasian Review Of International Affairs, Vol. 2 (4) Autumn 2008.
  48. “Russia and the Arms Trade”, SIPRI, Интернет, http://editors.sipri.se/pubs/pressre/iabk2.html, скинуто: 02/09/2008.
  49. “Russia, Egypt sign nuclear power agreement”, 25/03/2008, Интер­нет, http://en.rian.ru/russia/20080325/102185942.html, скину­то: 30/10/2008.
  50. “Russia’s Economic Performance and Policies and Their Implica­tions for the United States” May 30, 2008, Интернет, http://assets.opencrs.com/rpts/RL34512_20080530.pdf, скинуто: 27/08/ 2008.
  51. “Russia sets new record with arms export in 2008”, Pravda 10.2008, Интернет, http://english.pravda.ru/russia/economics/106603-arms_export-0, скинуто: 17/11/2008.
  52. Seymour M. Hersh, Annals of Espionage, “Saddam’s Best Friend,” The New Yorker, April 5, 1999.
  53. Slobodan Janković, „Osnove za oslanjanje na Rusiju u spoljnoj poli­tici Srbije”, u: dr Dragan Đukanović (prir.), Savremeni međuna­rodni izazovi: globalna i regionalna perspektiva, Beograd 2008, str. 200-204.
  54. Slobodan Janković, „Geostrateške karakteristike sukoba na Bli­skom istoku”, Međunarodna politika, God. LVII, br. 1124, Be­ograd 2006.
  55. Slobodan Janković „Sukobi na Bliskom istoku — osnovna obeležja”, Međunarodni problemi, Vol. LIX, 2-3/2007, Beograd 2007, str. 266-307.
  56. Stephen Blank, “Russia’s return to Mideast diplomacy How New the New Russia?”, ORBIS, Fall 1996, Интернет, http://eom/p/artides/mi_m0365/is_n4_v40/ai_18798566/print?tag=artBody;col1, 09/07/2008.
  57. Tiffany Petros, Yeonmin Cho, Anne K. Glatz, and Yonatan A. Bock, “Foreign Support of the U.S. War on Terro­rism” Congressional Research Service ~The Library of Congress May 29, 2002, Интернет, http://209.85.135.104/ search?q=cache:bBFWcPFuJJMJ:digital.library.unt.edu/govdocs/crs/permalink/metacrs7009:1+PfP+Agreement+of+Sharing+Information+list+of+countries+signatories&hl=en&ct= dnk&cd=4&dient=firefox-a, скинуто: 29/10/2008.
  58. “The State of the Russian economy”, Russian analytical digest 38/08, 2 April 2008
  59. “The State of Russian Foreign Policy and U.S. Policy Toward Rus­sia”, The Heritage Foundation, April 6, 1998, Интернет, http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/HL607.cfm, скинуто: 7/08/2008.
  60. Tom Parfitt, “Gadafy offers Russia a naval base in Libya”, November 1 2008 The Guardian, Интернет, http://www.guardian.co.uk/ world/2008/nov/01/libya-russia-gadafy-united-states, скинуто: 19/11/2008.
  61. “Turkey’s energy dependency on Russia to rise after nuclear plant”, Интернет, http://www.hurriyet.com.tr/english/finance/10021607.asp?scr=1, 02/11/2008.
периодика Национални интерес 1-2/2009 УДК: 327(470+571):327(55/56)”20” 281-316
ç