Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САВРЕМЕНОМ УПРАВНОМ СИСТЕМУ

Сажетак

У овом раду бавимо местом служби безбедности у савременом управном систему. Рад полази од премисе теоријских концепата у јавној управи и њиховог утицаја на посматрање савремених служби безбедности у модерној управи 21. века. Савремена јавна управа својим, пре свега, правним, односно законским актима, уређује области свог деловања, па тако је и одговорна за рад служби безбедности. Иако данас знамо, у теријском смислу, који су то услови који подразумевају несметано функционисање служби безбедности у оквирима савременог управног деловања, ако мало дубље зађемо у у оно што је предвидео законодавац и оно што је у пракси видљиво, назире се сва комплексност у уређењу и организовању ове области, што ће детаљно бити објашњено у истраживању које следи.

кључне речи:

Референце

  • Нај Џозеф, Како разумевати међународне односе: увод у теорију и историју, Стубови културе, Београд, 2006.
  • Павловић Вукашин, Политичка моћ, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
  • Миленковић Дејан, Јавна управа, Факултет политичких наука и Чигоја штампа, Београд, 2013.
  • Кандић Љубица, Одабрани извори из опште историје државе и права, Савремена администрација, Београд, 1992.
  • Васић Радмила, Принцип владавине права, ЦУПС, Београд, 2000.
  • Петровић Весна, Међународни поступци за заштиту људских права, Београдски центар за људска права, Београд, 2001.
  • Димитријевић Војин, Пауновић Милан и Ђерић Владимир, Људска права – уџбеник, Београдски центар за људска права, Београд, 1997.
  • Лилић Стеван, Димитријевић Предраг, Марковић Милан, Управно право, Савремена администрација, Београд, 2004.
  • Поповић Драгољуб, Стварање модерне државе, Драганић, Београд, 1994.
  • Лилић Стеван, Управно право, Савремена администрација, Београд, 1998.
  • Берндорф Х. Р., Подземна дипломација, МО, Загреб, 1949.
  • Фон Вилхелм Хумболт, Идеје за покушај одређивања граница делотворности државе, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 1991.
  • Милосављевић Богољуб, „Прилог теоријскоправном одређењу појма безбедности”, Правни записи, год. V, бр. 1, 2014.
  • Цицерон Марко Тулије, Држава, Књига II, глава XXIII, Плато, Београд, 2002.
  • Вукадиновић Радован, Међународни политички односи, ЦИД Факултет политичких наука, Подгорица 2009.
  • Волц Кенет Н., Теорија међународне политике, Круг комерц, Београд, 2008.
  • Нешковић Слободан, Безбедност и реформе у Србији, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  • Бајагић Младен, Методика обавештајног рада, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2010.
  • Фатић Александар, Организовани криминал и обриси нове структуре безбедности у Европи, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2004.
периодика Администрација и јавне политике 2/2022 2/2022 УДК 351.86(497.11) 351.746.1(497.11) 5-25
ç