Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ

СИСТЕМ УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Економски и привредни развој последњих деценија као и убрзана индустријализација и техничко технолошки напредак уз примену нових технологија и повезивање свих земаља у европске и светске економске, привредне, саобраћајне и друге токове заснованим, у првом реду, на достигнућима технике и науке довео је до одређеног степена и нивоа загађености основних природних ресурса живог света. То је наметнуло потребу да сва ова збивања и промене морају бити обухваћене и садржајем одређеног система правних норми као дела укупног друштвеног система. Тај би систем правних норми утврдио услове, начин, поступ­ке и критеријуме за коришћење нових технологија без чега нема привредног и друштвеног развоја сваке поједине земље, као и напретка целог човечанства, али који би довео до смањења или ограничења облика и ви­дова загађења или угрожавања животне средине у целини или појединих њених сегмената, односно који би довео до “одрживог развоја’’. Управо због великог значаја уређивања, унапређења и заштите животне средине у целости или појединих њених сегмената: воде, ваздуха, земљишта, флоре и фауне и међународна заједница je путем више универзалних (под окриљем ОУН) или регионалних (Савет Европе и Европска унија) правних аката поставила правне стандарде у овој области које су поједине земље, па тако и наша земља, дужне да инплементирају у своје национално законодавство као један од атрибута правне државе. То је основа за одређење Србије као државе у којој се чврсто штити принцип одрживог развоја. Управо о овим правним стандардима које је и наша држава инплементирала током 2005. године доношењем новог ”еколошког” законодавства.

кључне речи:

Референце

    1. Јовашевић Драган: Заштита животне средине, Београд, 2005.
    2. Драган Јовашевић: Лексикон кривичног права, Београд, 2006.
    3. Ракић Миле, Ђорђевић, М. Јовашевић Драган: Демократија и животна средина, Београд, 2008
    4. Црнобрња Михаило: Човек и животна средина и еколошки развој, Београд, 1989.
    5. Ракић Водинелић В.: Право заштите животне околине, Београд, 1997.
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 502(497.11) 87-110
ç