Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ И СРПСКИ ЕТНОС

САВРЕМЕНИ ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТИ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

У раду се одређују савремени концепти националне државе из угла теорије политике и наглашава њихов ближи карактер са становишта науке политикологије религије, као посебне политиколошке дисциплине која блиско коореспондира са политичком теоријом. Овде је аутор анализирао и како су неки теоријски концеп­ти националне државе утицали на саму историјску праксу, често и злоупотребљени у самом политичком деловању Објашњено је како је политичка инструментализација нације омогућила продор национализма и како опстају неки националистички митови.

 

кључне речи:

Референце

  1. Грагори, Р. Копли, «Пут ка миру на Балкану поплочан је лошим намерама», Политиколпгија религије, Центар запроучавање религије и верску толеранцију, год. 1, бр. 2, Београд, јесен 2007.
  2. Ђурић, Живојин, «Православна религија у Србији и савремена неолиберална економска политика», Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, књ. 1, бр. 1, Београд, пролеће, 2007.
  3. Јаковљевић, Драган, «Верске разноликости и толеранција», Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, год. 2, бр. 2, Београд, јесен, 2008.
  4. Јевтић, Мирољуб, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009
  5. Јевтић, Мирољуб, Религија и политика. Увод у политикологију религије, Институт за политичке студије, Београд 2002.
  6. Јевтић, Мирољуб, Religion and power. Essays an politology of religion, Diocese of RAS Prizren and Kosovo-Metohija, Prizren, 2008.
  7. Јевтић, Мирољуб, Религија – изазов политичкој науци, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010.
  8. Јовановић, Слободан, О држави, Издавачка књига Геце Кона, Бео­град, 1922.
  9. Марјановић, Јован, Теорија политике, Универзитет у Београду, Бео­град, 1996.
  10. Новаковић, Драган, «Исламска заједница у функцији остварења ал­банских националних интереса», Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, год. 1, бр. 1.
  11. Новаковић, Драган, «Став напредњачке странке према СПЦ», Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, год. 1, бр. 2.
  12. Пашић, Најдан, Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  13. Политичка енциклопедија, Нација, стр. 599, Савремена администрација, Београд, 1975.
  14. Православље и екуменизам, Зборник текстова, Хришћански културни центар, Београд, 2005.
  15. Salisburu Review, Claridge Press, London, 1984.
  16. Сахиб, Абдулмахди, Џафар, «Арапско виђење балканских муслимана: покушај расветљавања улоге исламских фундаменталиста», Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, год. 2, бр. 1, Београд, пролеће 2008.
  17. Симеуновић, Драган, Теорија политике – ридер, Наука и друштво, Београд, 2002.
  18. Социолошки лексикон, Нација, стр. 378, Савремена администрација, Београд, 1982.
  19. Социолошки лексикон, Народ, стр. 386, Савремена администрација, Београд, 1982.
  20. Тадић, Љубомир, Наука о политици, Савремена администрација, Београд, 2002.
  21. Тhe Encyclopedia of Politics and Religion, Washington D.C., Congressi­onal Quarterly, 1998, 2 vol.
  22. Хришћанска мисао, Београд, 1995, 1996.
  23. Хришћанство и европске интеграције, Зборник текстова, Хришћански културни центар, Београд, 2003.
  24. Цвитковић, Иван, Социолошки поглед на нацију и религију, ДЕС, Сарајево, 2005.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 321.01 19-35
ç