Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

САВРЕМЕНИ МИГРАЦИОНИ ТРЕНДОВИ: ПОСЛЕДИЦЕ ПО СРБИЈУ

Сажетак

Историја човечанства је историја селидба. Миграција због ратова и потраге за бољим животом. Упоредо са миграцијама различити механизми њихове контроле или одсуство истих карактеришу ове процесе. Прошли век је имао изузетно обиман демографски раст и довео је до раније незапамћене, у бројкама, миграције људи. Главне земље порекла миграната до 1960-их биле су у Европи и на Далеком истоку (Кина). Друга половина 20. века представља заокрет, јер Европа захедно са традиционалним одредиштима миграната (Новим светом — Америка и Аустралија) постаје кључна дестинација за мигранте из Африке, Азије, јужне и југо-источне Европе. Последњих двадесет година са настављеном деииндустријализацијом у најразвијенијим земљама, неке земље порекла, попут Италије и Шпаније постају значајне земље дестинације. Демографски, економски и миграциони трендови проузрокују социјалну нестабилност и, понекад, сукобе на расној и етничкј основи. Имајући у виду низак ниво фертилитета у домаћем становништву Европе, број миграната отвара нове дебате о имиграцији, интеграцији, културној разноликости и националном идентитету. Академски кругови углавном подржавају либерализацију и на овом плану. У складу са тим мишљењима је и Модалитет 4 Међународне трговинске организације, који представља тенденцију ка наддржавном менаџменту токова миграната. Углавном левичарске, политичке и академске, елите заједно са међународним НВО примењују двоструке стандарде када пишу и извештавају о сукобима између домицилног становништва и полиције на једној и мигранстких заједница на другој страни. Србија и Балкан, са изузетком Грчке, територја су порекла са малом перспективом да постану привлачне за стране мигранте, имајући у виду економску ситуацију. Аутор критички излаже нека од предложених решења, а с обзиром на катастрофална демографска кретања у Србији. Он уводи и друге концепте које предлаже као подесиве за локалне прилике.

кључне речи:

Референце

  1. „Анкета о радној снази”, Републички завод за стати­стику, Интернет, http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php?Sifra=0018&izbor=odel&tab=152, скинуто: 08/07/2010.
  2. Brady, Hugo, EU migration policy: An A-Z, The Centre for European Reform, London February 2008, p. 14.
  3. Castles, Stephen, and Miller, Mark J., The Age of Migration, Fourth Edition: International Population Movements in the Modern World, Fourth edition, Palgrave Macmillan 2009.
  4. Council adopts the “EU Blue Card”: more advantages for high-skilled foreign workers, Council of the European Union, Brussels, 25 May 2009, 10266/09 (Presse 151).
  5. Ђурковић, Миша, Конзерватизам и конзервативне странке, Београд 2007.
  6. Migration Statistics Quarterly Report: No 4, Office for Na­tional Statistics, February 2010, 25 February 2010.
  7. “Migration in Serbia: A Country Profile 2008”, Internatio­nal Organization for Migration, 2008.
  8. „III. Привреда Републике Србије – одрживост заснована на знању”, Канцеларија за одрживи развој владе Ре­публике Србије, Интернет, http://www.odrzivi-razvoj.rs/assets/download/Poglavlje-3-Privreda-Srbije-odrzivost-zasnovana-na-znanju.pdf, скинуто: 01/07/2010.
  9. “Facts & Figures: Global estimates”, IOM, Интернет, http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/ 241#11, скинуто: 22/03/2010.
  10. The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Eco­nomic Forum 2009, Интернет, http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf, скинуто: 01/07/2010.
  11. Anderson, Bridget, “British Jobs for British Workers? Un­derstanding Demand for Migrant Workers in a Reces­sion”, The Whitehead Journal of Diplomacy and Inter­national Relations, XI, N. 1, Winter/Spring 2010, pp. 103-114.
  12. Broude, Tomer, “The WTO/GATS Mode 4, International Labour Migration Regimes аnd Global Justice”, Faculty of Law and Department of International Relations, He­brew University of Jerusalem, Research Paper, 7-07 May 2007.
  13. Vogel, Richard D, “Transient Servitude: The U.S. Guest Worker Program for Exploiting Mexican and Central American Workers”, Monthly Review, Интернет, http://www.monthlyreview.org/0107vogel.htm, скинуто: 07/07/2010.
  14. “World Migrant Stock”, IOM, Интернет, http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp, скинуто: 22/03/2010.
  15. “WTO aims for global governance: the December WTO agenda puts American jobs, food production, and im­migration in the UN’s world government cross hairs”, Jan 9, 2006, Интернет, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JZS/is_1_22/ai_n24980658/pg_2/, скинуто: 07/07/2010.
  16. Dumont, Jean-Christophe, and Lemaître, Georges, “Coun­ting Immigrants and Expatriates in OECD Countries: a New Perspective”, OECD SOCIAL, EMPLOYMENT AND MIGRATION WORKING PAPERS No. 25, DELSA/ELSA/WD/SEM(2005)4 22-Jun-2005.
  17. Ebeling, Richard M, “Book Review The Invention of the Passport: Surveillance”, Freedom Daily, May 2000, Ин­тернет, http://www.fff.org/freedom/0500h.asp, скину­то: 04/03/2010.
  18. “Early passports”, Passport Canada, Интернет, http://www.passport.gc.ca/pptc/hist.aspx? lang=eng, скинуто: 08/03/2010.
  19. Grečić, Vladimir, “The Economic Effects of Expatriates and Migrants on the Home Country: The Serbian Case”, Südosteuropa 57, (2009), H. 4.
  20. Grečić, Vladimir, and Janković, Slobodan, “Managing Po­pulation Movements: The Challenge for Diplomacy in Southeast Europe”, originalni, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, XI, N. 1, Winter/Spring 2010.
  21. Zaiceva, Anzelika, Zimmermann, Klaus F, “Scale, Diver­sity, and Determinants of Labour Migration in Europe”, IZA Discussion Paper 3595, Bonn July 2008.
  22. “Immigrants take the brunt of the jobs crisis”, Charts and figures from OECD, 2010 July 20, Интернет, http://blog.oecdfactblog.org/?p=92, 2 8/07/2010.
  23. “Interview with Georges Lemaitre”, OECD, Интер­нет, http://www.oecd.org/document /6/0,3343,en_264 9_33931_44638406_1_1_1_37415,00.html, скинуто: 09/05/2010.
  24. “Italia: indagini celeri sulle aggressioni a Rosarno”, Ин­тернет, http://www.hrw.org/en/news/2010/02/04/italia-indagini-celeri-sulle-aggressioni-rosarno, скинуто: 19/07/2010.
  25. “Can a Guest Worker Program Work?”, Тme, 24, 2007, Интернет, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1625191,00.html, скинуто: 27/07/2010.
  26. Chishti, Muzaffar, and Bergeron, Claire, “Increasing Evi­dence That Recession Has Caused Number of Unaut­horized Immigrants in US to Drop”, Migration Policy Institute, March 15, 2010, Интернет, http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=774, ски­нуто: 22/03/2010.
  27. Cholezas, Ioannis, and Tsakloglou, Panos, “The economic impact of immigration in Greece: taking stock of the exi­sting evidence”, Southeast European and Black Sea Stu­dies, 9, Nos. 1-2, March-June 2009, 77-104.
  28. Nikitović, Vladimir, “Srbija kao imigraciona zemlja oče­kivana budućnost?”, Stanovništvo, 1/2009, 31-52.
  29. Reiterer, Albert F, “Migration and the Demographic System in East Central Europe”, The Whitehead Journal of Di­plomacy and International Relations, XI, N. 1, Winter/Spring 2010, p. 115.
  30. Hansen, Peo, “More Barbwire or More Immigration, or Both? EU Migration Policy in the Nexus of Border Se­curity Management and Neoliberal Economic Growth”, The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, XI, N. 1, Winter/Spring 2010.
  31. „Statistika: U prvih pet meseci ove godine industrij ska proiz­vodnja porasla 5,4 odsto”, Privredni pregled, Интернет, http://www.pregled.rs/naslovna_strana.php?vest=68178, скинуто: 02/07/2010.
  32. Schiff, Maurice, “Brain Gain: Claims about Its Size and Impact on Welfare and Growth Are Greatly Exaggera­ted”, Policy Research Working Paper Series 3708, The World Bank September 2005.
  33. “The Blue Card Impasse”, Интернет, http://www.europeanunionbluecard.com/, скинуто: 05/07/2010.
периодика Национални интерес 2/2010 УДК: 314.7(497.11) 151-176
ç