Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

САВРЕМЕНИ ЈЕЗИЧКИ ПРОБЛЕМИ АРХИТЕКТОНСКОГ ЦРТЕЖА И ЊЕГОВО СВОЈСТВО ДИЈАГРАМА

Сажетак

Приказано истраживање се у домену теорије и филозофије бави савременим језичким проблемима архитектонског цртежа и питањима која се тичу његових комуникацијских својстава. Архитектонски цртеж притом сматрамо комплексним медијем који располаже вишеструком комуникацијском улогом – између идеје и њене формулације у раду архитекте и између архитекте и других актера у процесима интерпретације, анализе, архивирања и изградње. Испитивање спроводимо узимајући у обзир дијаграм, не као засебну врсту цртежа већ као једно од основних својстава архитектонског цртежа које превазилази разлике у промени парадигме са ручне израде на дигитални цртеж. Узимајући у обзир историјске перспективе, у односу на савремени тренутак предлажемо аспекте анализе који кроз питања језика и дијаграма постављају континуитет у медију архитектонског цртежа и мотивишу теме етике и политике цртања у архитектури. Филозофско-теоријски корпус истраживања заснива се на разматањима линије (Деридa), слике и цртежа (Барт) и концепта преводљивости (Бенјамин, Бенџамин). Утемељења у савременим архитектонским теоријама изграђена су на тезама о актуелним улогама архитектонског цртежа, о проблемима превођења (Еванс) и различитим аспектима дијаграма (Видлер). Ослањајући се на историјске, интерпретативне и компаративне анализе овај рад предлаже студију која у први план истиче процесе преводљивости и резултира у домену вишезначности архитектонског цртежа и њене манифестације у перформансама дијаграма као стратегије превођења.

кључне речи:

Референце

  • Бнин-Бнински Анђелка, Улога архитектонског цртежа у динамици поделе стамбеног простора, Докторска дисертација, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2018.
  • Barthes Roland, Image Music Text, Fontana Press, London, 1977.
  • Benjamin Andrew, “Translation and ambiguity: Towards a reformulation”, The AALITRA Review: A Journal of Literary Translation, AALITRA, Melbourne, 5/2012, стр. 39-46.
  • Benjamin Andrew, “The preliminary: Notes on the force of drawing”. The Journal of Architecture, Routledge, London, 19(4)/2014, стр. 470–482.
  • Benjamin Walter, “The Task of the Translator,” Walter Benjamin Selected Writings, Volume 1:1913–1926, (eds. Michael W. Jenning, Marcus Bullock), Harvard University Press, London, 2002, стр. 253-263.
  • Derrida Jacques, À dessein, le dessin, Franciscopolis, Le Havre, 2013.
  • Evans Robin, “Translations from drawing to building”,  Translations from Drawing to Building and Other Essays (ed. Robin Evans),  MIT Press, Cambridge, 1997, стр. 153-193.
  • Ortenberg Alexander, “The project of architecture and the tools of its construction: The shifts and delays in the history of drawing media and equipment”, Re: Building: 98th ACSA Annual Meeting (eds. Bruce Goodwin, Judith Kinnard), ACSA Press, Washington DC, 2010, стр. 668-677.
  • Vidler Anthony, “Diagrams of diagrams: Architectural abstraction and modern representation”, Representations,  UC Press, Orlando, 72/2000, стр. 1–20.
  • Robert E. Somol, “Dummy text, or the diagrammatic basis of contemporary architecture”, Risco: Revista de Pesquisa Em Arquitetura e Urbanismo, IAU-USP, Sao Paulo, 5(1)/2007, стр. 168-178.
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 72.011.1 223-241
ç