Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

САВРЕМЕНИ ХРВАТСКО-СРПСКИ ОДНОСИ: ТУЖБА И ПРОТИВТУЖБА ЗА ГЕНОЦИД

Сажетак

У чланку су анализирани савремени хрватско-српски односи у време и након распада југословенске државе, посматрани у контексту хрватске тужбе против СРЈ/Србије за геноцид над Хрватима, као и „помирљиву“ српску политику према Хрватима и њиховом геноциду над српским народом у току Другог светског рата, за време Павелићеве и НДХ чији је наставак уследио у Туђмановој ХДЗ Хрватској када је од 1990-1995. довршен злочин геноцида и етничког чишћења Срба Крајишника започет 1941. године. У раду ће бити анализирани и хрватско српски споразум о нормализацији односа, а затим хрватско признање независности Косова и, најзад противтужба Србије за геноцид Хрвата над Србима у Хрватској и Крајини у последњем рату.

 

кључне речи:

Референце

  1. Хрватска, геноцид, Срби Република Српска Крајина, Србија, Споразум о нормализации, тужба, хрватско признање независности Косова, противтужба Аврамов Смиља, Геноцид у Југославији у светлости међународног права, Београд, 1992.
  2. Арсенић Радоје, «Месић тумачи прошлост», Политика, Београд, 15. август 2008.
  3. Bemardič Andro, «Predsjednik Srbije gostovao u emisiji ‘Nedjeljom u dva’», Večernji list, Zagreb, 24. 06. 2007.
  4. Булајић Милан, «Хрватска тужила Србију за злочине геноцида пред Међународним судом правде за злочине своје војске над Србима у заштићеним зонама», у: Истина о Републици Српској Крајини, Зборник радова I, приредили др Момчило Суботић и др Бранко Надовеза, Београд, 2008.
  5. Буха Милорад, «Споразум о нормализации односа између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске», у: Истина о Републици Српској Крајини, Зборникрадова I, приредили др Момчило Суботић и др Бранко Надовеза, Београд, 2008.
  6. Глишић Венцеслав, «Реализација хрватског државног и историјског права у другој половини 20. века», у: Геноцид у 20. веку на просторима југословенских земаља, Зборник радова, Музеја жртава геноцида, ИНИС, ИСИ, ВИИ, Београд, 2005.
  7. Васиљевић П., «Тужбе треба повући», Новости, Београд, 19. март 2009.
  8. Ђурић Вељко, Усташе и православље, Белетра, Београд, 1989.
  9. Ђурић Мишина Вељко, «Војно учешће Сједињених Америчких Држава у нападу на Републику Српску Крајину», у: Истина о Републи­ци Српској Крајини, Зборник радова, приредили др Момчило Суботић и др Бранко Надовеза, Београд, 2008.
  10. Екмечић Милорад, Дуго кретање између клања и орања. Срби у Но­вом веку (1492-1992), Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  11. Живановић Србољуб, Реч на годишњици страдања Срба, Јевреја и Рома у хрватском логору смрти Јасеновцу, Бања Лука, мај 2005.
  12. Живојиновић Драгољуб, Ватикан, католичка црква и југословенска власт 1941-1958, Београд, 1994.
  13. Jelić Butić Fikreta, Ustaše i NDH 1941-1945, Sveučilišna naklada Liber i Školska knjiga, Zagreb, 1977.
  14. Казимировић Васа, НДХ у светлу немачких докумената и дневника Глеза фон Хорстенауа, Београд, 1987.
  15. Костић М. Лазо, Хрватска зверства у последњем рату према изјавама љихових савезника, Чикаго, 1974.
  16. Крестић Василије, Срби и Хрвати – узроци сукоба, Чачак, 1997.
  17. Крестић Василије, Геноцидом до велике Хрватске, Матица српска, Нови Сад, Архив Србије, Београд, 1998.
  18. Krizman Bogdan, Ante Pavelić i ustaše, Zagreb, 1986.
  19. Маршал Тим, Игра сенки, Београд, 2001.
  20. Миљевић И. Милан/Суботић М. Драган, Српско-хрватски односи у XX веку, непрекидан ланац геноцида Хрвата над Србима 1914, 1941, 1991 ,Београд, 1997.
  21. Momčilović Dušan, Novi genocid nad Srbima u HDZ Hrvatskoj, ABC Glas, Beograd, 1993.
  22. Novak Viktor, Magnum Crimenpola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Beograd, 1986.
  23. Станишић Михаило, Геноцид над Србима – битна одредница разарања Југославије, ВИГ, Београд, 1995.
  24. Суботић Момчило, Хрвати и Босна. Геополитичке замисли Хрватске према Босни и Херцеговини, Бели анђео, Шабац, 2002.
  25. Суботић Момчило, Новија српска политичка историја, ИПС, Бео­град, 2006.
  26. Суботић Момчило, «Идеја о хрватском државном и историјском пра­ву и српски народ у прошлости и данас», у Геноцид у 20. веку на просторима југословенских земаља, Зборник радова, Годишњак Музеја жртава геноцида тематски број, Музеј жртава геноцида, ИНИС, ИСИ, ВИИ, Београд, 2005.
  27. Суботић Момчило, «Српска држава у програмима политичких странака у Србији до Дејтонског споразума», Политичка ревија, 4/2006, ИПС, Београд, 2006.
  28. Суботић Момчило, Српско питање данас, ИПС, Београд, 2008.
  29. Штрбац Саво, «Људски губици на српској страни у рату и после рата на подручју Хрватске и бивше Републике Српске Крајине 1990-1998. године», у: Истина о Републици Српској Крајини, Зборник радова I, приредили др Момчило Суботић и др Бранко Надовеза, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 2/2010 УДК: 327(497. 5): 327(497.11) 305-334
ç