Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКОЛОШКО-ТЕОРИЈСКЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

САВРЕМЕНА РЕАФИРМАЦИЈА МОНРООВЕ ДОКТРИНЕ

Сажетак

Спољна политика САД представља једну од најважнијих тема у данашњим геополитичким дискурсима који за незаобилазно полазиште узимају мултиполаризацију међународних односа. Стога ће предметно истраживање у овом раду бити засновано на испитивању могућности савремене реафирмације Монроове доктрине. Смисао тога је и покушај да се додатно сагледа дипломатија САД и евентуално претпостави њен даљи курс у односу на данас појачани утицај Русије и НР Кине у Средњој и Јужној Америци. Први део рада везује се за 19. век игеостратешки контекст америчког континента који је одредио модел западне хемисфере (Северна, Средња и Јужна Америка) – основу Монроове доктрине. Замисао датог модела, као јединствене интересне сфере САД, у раду добија на значају и оценом да је исти послужио као принцип приликом геостратешке поделе Европе након Другог светског рата.У другом делу рада следи приказ имплементације Монроове доктрине и успостављања западне хемисфере путем интервенционистичке политике коју су САД спроводиле у 19. и 20. веку. Примери појединих земаља Средње и Јужне Америке показују интервенционизам заснован на комбинацији економске и војне моћи САД, што је матрица препознатљива и у другим деловима света у каснијем постхладноратовском периоду. Трећи део конкретно открива данашње присуство Русије и НР Кине у западној хемисфери указујући на моделе сарадње ових земаља са земљама Латинске Америке. Закључак је да је западна хемисфера САД поново угрожена, јер се у последње време бележипојачани утицај других земаља у региону који су САД давно прогласиле за своју интересну зону.

кључне речи:

Референце

  • Гедис Луис Џон, Изненађења, безбедност и искуство Америке – Предавања о америчкој цивилизацији и управљању, Клуб плус, 2008.
  • Давид Ђ. Дашић, Историја дипломатије-еволуција дипломатског метода, Алтера, Београд, 2012.
  • Кисинџер Хенри, Дипломатија, Клуб плус, Београд, 2011.
  • Кисинџер Хенри, Светски поредак: размишљања о карактеру држава и правцу историје, Клуб плус, Београд, 2015.
  • Џуверовић Немања, „Улога САД у друштвеним и политичким процесима у Латинској Америци током ХХ века“, Годишњак 2009, Факултет политичких наука, Београд, 2009, стр. 477-495.
  • Gurganus Julia, Russia: Playing Geopolitical Game in Latin America, CarnegieEndowmentforInternationalPeace, Washington, 2019.
  • McPhersonAlan,A Short History of U.S. Interventions in Latin America and the Caribbean, Blackwell Publishing Ltd.Hoboken, 2016.
  • Meyer J. Peter and Gracia Y. Edward, S. Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean: FY2019 Appropriations, Congressional Research Service, Washington, 2019.
  • Monroe Doctrine; December 2, 1823, Интернет: https://avalon.law.yale.edu/19th_century/monroe.asp;
  • Renehan Ј. Edward, The Monroe Doctrine: The Cornerstone of American Foreign Policy, Chelsea House, NewYork, 2007.
  • Rabe G Stephen, „Theodore Roosevelt, the Panama Canal, and the RooseveltCorollary: Sphere of Influence Diplomacy“, A Companion to Theodore Roosevelt (Serge Ricard), Blackwell Publishing Ltd.Hoboken, 2011, p. 274-293.
  • Sullivan P.Mark, Latin America and the Caribbean: U.S. Policy Overview, Congressional Research Service, Washington, 2019.
  • Sullivan P.Mark and Lum Thomas, China’s Engagement with Latin America and the Caribbean, Congressional Research Service, Washington, 2019.
  • Thomas Jefferson on the Monroe Doctrine, Интернет: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/thomas.htm;
  • Welt Cory, Russia: Background and U.S. Policy, Congressional Research Service, Washington, 2019.
периодика Политичка ревија 1/2020 1/2020 УДК 32.01Monroe J.:327(73) 135-157
ç