Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ПОЛИТИКЕ

САВРЕМЕНА ДРЖАВА ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Сажетак

Држава представља свакако један од најзначајнијих облика друштвеног и политичког организовања друштва, који је одувек представљао значајно место анализе политиколошких и социолошких анализа. Интересовање је за државу је наравно током историје варирало да би крај ХХ века био обележен њеним великим повратком. Овај рад има за циљ да укаже на најзначајније теоријске приступе проучавању савремене државе, као и да укаже на њен положај у контексту савремених друштвених процеса. Да би дошао до жељеног циља аутор се користи комбинацијом великог броја метода, од којих су свакако најзначајније метод анализе садржаја, компаративни метод и дијалектички метод.

кључне речи:

Референце

  1. Винсент Ендрју, Теорије државе, Службени гласник, Београд, 2009.
  2. Вукчевић Дејана, ,,Спољна и безбедносна политика ЕУ у светлу социјалног конструктивизма”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  3. Достанић Душан, „Модерна држава пред изазовима комунитаризма”, Поли­тичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/ 2012.
  4. Evans Marc, „Elitism”, The State Theories and Issues (eds. Colin Hay, Mic­hael Lister and David Marsh), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2006.
  5. Елзесер Јирген, Национална држава и феномен глобализације како можемо да се спасимо из светске економске кризе, Јасен, Београд, 2009.
  6. Ђурковић Миша, ,,Национални идентитет и либерална демократија’’ у: Јаел Тамир, Либерални национализам, Филип Вишњић, Београд, 2002.
  7. Zajda Joseph, „Nation-Building, Identity and Citizenship Education: Introduc­tion”, Nation-Building, Identity and Citizenship Education Cross-cultural Perspectives (приредили: Joseph Zajda, Holger Daun, Lawrence J. Saha), Springer, 2009.
  8. Kantola Johanna, „Feminism”, The State Theories and Issues (eds. Colin Hay, Michael Lister and David Marsh), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basing­stoke, Hampshire, 2006.
  9. Kiser Edgar, „State Theories of the”, The Encyclopedia of Political Science (eds. George Thomas Kurian, James E. Alt, Simone Chambers, Geoffrey Garrett, Margaret Levi, Paula D. McClain), CQ Press, SAGE, Washington DC, 2011.
  10. Клајн Наоми, Доктрина шока процват капитализма катастрофе, Сами­здат Б92.
  11. Младеновић Иван, ,,Савремене теорије демократије”, Филозофија и друштво, бр. 1/2008.
  12. Матић Петар, ,,Будућност институционализма процеси и промене у XXI веку’’, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2010.
  13. Павловић Душан, „Политичка економија стање дисциплине”, Годишњак, ФПН, 2009.
  14. Павловић Вукашин, ,,Држава и демократија“, Савремена држава структу­ра и социујалне функције (приредили Вукашин Павловић и Зоран Стојиљковић), Konrad Adenauer Stiftung, Факултет полиитичких наука, Београд, 2010.
  15. Печујлић Мирослав, Глобализација два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002.
  16. Paterson Matthew, Peter Doran and John Barry, „Green Theory’’, The State The­ories and Issues (eds. Colin Hay, Michael Lister and David Marsh), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2006.
  17. Smith Martin, „Pluralism”, The State Theories and Issues (eds. Colin Hay, Mic­hael Lister and David Marsh), Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2006.
  18. Сол Ралстон Џон, Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011.
  19. Станчић Вишња, „Демократија и рационалност’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2013.
  20. Стојадиновић Миша, Потрага за идентитетом, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  21. Стојановић Ђорђе, Ђурић Живојин, Анатомија савремене државе, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  22. Scruton Roger, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, Palgrave Macmillan, 2007.
  23. Schmidt Vivien, ,,Institucionalism’’, The State Theories and Issues (eds. Colin Hay, Michael Lister and David Marsh), Palgrave Macmillan, Houndmills, Ba­singstoke, Hampshire, 2006.
  24. Харви Дејвид, Кратка историја неолиберализма, Медитеран, Београд, 2012.
  25. Heffer Simon, ,,Rise of the Fourth Reich, how Germany is using the financial cri­sis to conquer Europe’’, Daily Mail, 17th August 2011, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2026840/European-debt-summit-Germany-using-financialcrisis-conquer-Europe.html.
  26. Higley John, „Elite Theory”, The Encyclopedia of Political Science, (ed. George Thomas Kurian, James E. Alt, Simone Chambers, Geoffrey Garrett, Margaret Levi, Paula D. McClain), CQ Pess, SAGE, Washington DC, 2011.
  27. Цираки Дарио, „Теорија јавног избора и парадокси гласовања”, Политичка мисао, Загреб, бр. 2-3/1996.
  28. Chomsky Noam, Profit over People Neoliberalism and Global Order, Seven Stories Press, New York, Toronto, London, 1999.
периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 321.01 31-46
ç