Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА У ОДБРАНИ ОД АГРЕСИЈЕ НАТО 1999. ГОДИНЕ: НЕКА ИСКУСТВА И ПОУКЕ

Сажетак

Предмет овог рада се односи на настојање да се одбрана Савезне Републике Југославије од агресије НАТО 1999. године анализира са становишта искустава и поука. Циљ истраживања јесте да се сагледају све повољне и отежавајуће чињенице из времена одбране од агресије НАТО, како би то могло да послужи адекватнијем приступу безбедности и одбрани земље у савременим и будућим условима. У току израде овог текста примењиване су стандардне методе, као што су анализа, синтеза, историјски метод, а у одређеном смислу и моделовање, односно, трагање за начином да се избегну проблеми са којима смо се суочавали током протеклог рата. Истраживање је показало да је ова тема неопходна барем из два разлога. Прво, наша земља се 1999. године нашла у готово јединственом положају – да се, без поузданог савезника, брани од агресије деветнаест чланица НАТО. Друго, Србија је јединствена и по томе што је од 1912. до 1999. године била принуђена да брани своју територију и елементарне интересе просечно сваких седамнаест година, што није случај ни са једном земљом или народом у Европи, па и шире.

кључне речи:

Референце

  • Булатовић Момир, Правила ћутања, Народна књига – Алфа, Београд, 2004.
  • Геополитика, часопис, Београд.
  • Грачова Татјана, Света Русија против Хазарије, Света Русија, Београд, 2009.
  • Јовановић Живадин, 1244 кључ мира у Eвропи, Београдски форум за свет равноправних, Српска књижевна задруга, Београд, 2018.
  • Кларк Весли, Модерно ратовање, Самиздат Б-92, Београд, 2003.
  • Крга Бранко, Данијела Бјеља, „Интегрални приступ решавању косовско-метохијске кризе“, Зборник радова Дипломатија и безбедност, ФДБ, Београд.
  • Новости, дневни лист, Београд
  • Политика, е – издања, Београд
  • Смиљанић Спасоје, Агресија НАТО – Ратно ваздухопловство и противваздушна одбрана у одбрани отаџбине, С. Смиљанић, Београд, 2009.
  • Степић Миломир, Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  • Чомски Ноам, Југославија, мир, рат и распад, Самиздат, Београд, 2018.
периодика Политика националне безбедности 1/2019 1/2019 УДК: 355.48(497.11+497.16)“1999“ 37-52
ç